Менеджер з логістики

Під час навчання слухачі опановують наступні дисципліни:

Поняття та сутність логістики.

Напрями логістичних процесів.

Оцінка ефективності логістичного сервісу та логістичних процесів. Зовнішньо-економічна діяльність.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА