Кадровий менеджмент

Навчальна програма розроблена для підвищення кваліфікації керівників і фахівців кадрових агенцій, кадрових управлінь, е-чайрів, діловодів і ін.

Під час навчання слухачі опановують наступні дисципліни:

«Технологія управління персоналом організацій»
«Мотивація та оплата праці персоналу»
«Профорієнтація, адаптація, навчання персоналу»
«Трудове право»
«Кадрове діловодство»
«Ділова українська мова»
«Практичний само менеджмент».


Програмою передбачені практичні лабораторні заняття для оволодіння комп’ютерними технологіями кадрового обліку та швидкісним набором текстів.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА