Сучасні технології та обладнання очищення промислових стічних вод

Курс включає вивчення:

 • Сучасні економічно-вигідні технології очищення води, обладнання для очистки виробничих стічних вод рибопереробних підприємств, вибір схеми очисних споруд, правила технічної експлуатації.
 • Метод очищення виробничих стічних вод від хлоридів.
 • Складання технічного завдання для виконання проекту із зазначенням необхідного ступеня очищення по всім контрольованим показникам і умов скидання стічних вод після очищення.
 • Проектування очисних споруд у відповідності з чинним законодавством України.
 • Фізико-хімічні методи очищення виробничих стічних вод.
 • Ефективність впровадження установки фільтрації на активованому вугіллі з високим коефіцієнтом чи адсорбційною здатністю від хлоридів.
 • Регенерація сольового розчину, методика, можливість повторного використання стічних вод.
 • Реагентне господарство.

  Термін навчання: 2 тижні (72 години)
  Вартість навчання: 3500 грн.
© Інститут інноваційної освіти КНУБА