Курси AutoCAD

Програма курсів розроблена для всіх бажаючих оволодіти навичками роботи у програмі AUTOCAD.
Під час навчання слухачі вчаться налаштовувати параметри та інтерфейс програми, вивчають основні прийоми роботи та команди програми, оформлення креслень, 3D моделювання.
   AutoCAD - програма, в якій основним результатом роботи над проектом є набір двовимірних креслень, що виконуються за своїми стандартами. Основний підхід роботи в програмі AutoCAD зводиться до побудови  лініями та штриховками будь-яких елементів креслення.

Вивчення комп’ютерних програмах  ArchiCAD та AutoCAD надає можливостей для подальшої самостійної роботи в проектуванні та дизайні.

Термін навчання: 40 годин
Вартість навчання: 2300 грн.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА