Іспит для проведення підсумкового контролю знань слухачів

В Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури відбудеться іспит (у формі тестування) для проведення підсумкового контролю знань слухачів курсів підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів.
https://www.youtube.com/watch?v=TtYHzKro23c&feature=youtu.be

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА