Випускники кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНО КНУБА є затребуваними спеціалістами у різних сферах діяльності

Головними напрямками діяльності кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНО КНУБА є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з метою отримання ними вищого освітнього рівня, нової кваліфікації, нової спеціальності на основі раніше отриманих. Крім того, впроваджуються курси підвищення кваліфікації та підготовки фахівців до сертифікації, - розповідає завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Дмитро Прусов. – Кваліфікація фахівця «інженер-будівельник» передбачає широкі можливості працевлаштування. Майбутні фахівці є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі.  Після закінчення магістратури випускники можуть працювати на посадах: керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій; керівник будівельного підприємства, установи чи організації; керівник управління міським комунальним господарством; керівник з питання управління та планування розвитком міських територій; керівник комунальних підприємств, установ і організацій».

Переконливим аргументом на користь того, що до вибору місця навчання студенти підходять дуже відповідально, а освіту отримують якісну, є той факт, що більше 90% випускників працюють за відповідною спеціальністю в будівельній галузі.

Представники професії інженера-будівельника є досить затребуваними на ринку праці. Незважаючи на те, що заклади вищої освіти випускають велику кількість фахівців у цій галузі, багатьом компаніям і на багатьох підприємствах потрібні кваліфіковані інженери-будівельники, і заробітну плату їм пропонують достойну.

Отже, на ринку праці постійно спостерігається попит на представників професії інженера-будівельника.

За словами Дмитра Едуардовича, більшість студентів продовжують навчання на основі вже отриманого певного рівня, і, як правило, вже працюють за відповідною спеціальністю в будівельній галузі, тому отримані знання і практичні навички фахівці застосовують безпосередньо в своїй діяльності. Саме тому до навчання ставляться дуже відповідально і цінують той факт, що викладачі є високопрофесійними педагогами і досвідченими практиками. Серед викладачів – професори, доценти та співробітники, які є провідними фахівцями із досвідом практичної інженерної та наукової роботи, мають вчені ступені і звання.

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота, результати якої впроваджуються в розробку реальних проектів з міського будівництва та господарства, планування, забудови та реконструкції забудованих міських територій, цивільного будівництва, промислових будівель і споруд, будівель спеціального призначення, а також для розробки проектів як нового будівництва, так і реконструкції та підсилення існуючих будівель і споруд.  Крім цього, результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри використовуються у навчальному процесі, зокрема, у магістерських роботах та курсовому проектуванні.

Велика увага приділяється міжнародній роботі, зокрема розширенню зв'язків і підвищенню якості співпраці зі спорідненими вузами Європи і Азії.  Насамперед, це участь у міжнародних програмах та проектах партнерства, заходів і мобільності у сфері освіти та науки, а також обмін студентами,  навчання іноземних громадян, програми подвійних дипломів, та інше.

Перспективи розвитку кафедри вбачаються в розширенні співробітництва для інновацій та обміну передовим досвідом, нарощування потенціалу в галузі вищої освіти. 

Про правила прийому до ВСП "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури" у 2020 році дивіться тут

8mins

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА