58 фахівцям присвоєно освітній ступінь "Магістр з промислового і цивільного будівництва" та кваліфікацію "Інженер-будівельник"

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА проведено цикл захистів атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма  «Промислове і цивільне будівництво».

7mins

6mins

5s

4s

10s

2

8mins

3s
В атестаційних роботах на здобуття освітнього ступеню магістр зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»  вирішуються проблеми з проектування промислових і цивільних споруд; організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд.
Загальна кількість випускників цього випуску, яким присвоєно освітній ступінь "Магістр з промислового і цивільного будівництва" та кваліфікацію "Інженер-будівельник",  становить 58 фахівців.
Випускники освітнього рівня магістр є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі,  та  після закінчення магістратури випускники можуть працювати на посадах:  
керівники підприємств, установ та організацій;  головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у будівництві; начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві:   керівні працівники апарату центральних органів державної влади;   керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;  керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;   головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;  начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;  керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві;  менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок;  менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами;  менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві;  професіонали в галузі цивільного будівництва;  наукові співробітники (цивільне будівництво); інженери в галузі цивільного будівництва;  викладачі університетів та вищих навчальних закладів та інші.

1s

 

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА