Захист атестаційних робіт за спеціальністю «Архітектура та містобудування» - з використанням мультимедійної наочності, технологій архітектурного 3D-моделювання

21 лютого на кафедрі архітектурно-проєктної справи ВСП «ІІНО КНУБА» відбулися захисти атестаційних робіт за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» на здобуття освітніх ступенів  бакалавра та магістра.

B А 17 1 2020 4

Голова екзаменаційної комісії, доктор архітектури, доцент, головний спеціаліст департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міськради Ольга Іванівна Жовква;

Члени комісії: Наталія Юріївна Авдєєва – кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри архітектурно-проєктної справи ВСП «ІІНО КНУБА»; Гелена Леонідівна Ковальська – доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії архітектури КНУБА;

Секретар комісії Аліна Сергіївна Цись – фахівець кафедри архітектурно-проєктної справи ВСП «ІІНО КНУБА».

B А 17 1 2020 1

B А 17 1 2020 2

B А 17 1 2020 5

B А 17 1 2020 7

B А 17 1 2020 9

B А 17 1 2020 11

B А 17 1 2020 13

B А 17 1 2020 14

B А 17 1 2020 15

B А 17 1 2020 16

M А 18 1М 2020 2

Випускники на захисті атестаційних робіт продемонстрували високий рівень кваліфікаційної підготовки, обрані теми характеризуються актуальністю, різноманітністю та сучасністю. Виконані атестаційні роботи відповідають вимогам освітніх рівнів бакалавра та магістра за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»  освітньо-професійної програми «Архітектура будівель і споруд».

В цьому навчальному році при захисті атестаційних робіт було закріплено  використання інноваційної методики виступу студентів з використанням мультимедійної наочності. Відео 3D-моделі проєктного рішення у реальному середовищі надало можливість комісії побачити увесь авторський задум та на належному рівні оцінити фаховий рівень володіння технологіями архітектурного 3D-моделювання (деякі з відео можна переглянути на нашому YouTube каналі за посиланням 

 

https://youtu.be/MCStanf70Dw

https://youtu.be/zpTV62IRXPs

https://youtu.be/UEVx30Bee08

https://youtu.be/qFW8YCP03sI

https://youtu.be/RNib012MjVg).

 

Також в цьому році для студентів за рівнем «магістр» було більше приділено увагу науково-дослідницькому підґрунтю в атестаційній роботі. Для цього випускниками був проведений інформаційно-аналітичний пошук та розроблено наукове обґрунтування теми атестаційної роботи, що було відображено в графічній частині та у першому розділі пояснювальної записки, а також акцентовано в мультимедійній презентації доповіді атестаційної роботи.

M А 18 1М 2020 3

M А 18 1М 2020 4

M А 18 1М 2020 5

M А 18 1М 2020 7

M А 18 1М 2020 9

M А 18 1М 2020 11

M А 18 1М 2020 12

M А 18 1М 2020 13

M А 18 1М 2020 15

M А 18 1М 2020 16

M А 18 1М 2020 17

Вітаємо з успішним захистом наших 12 випускників, серед яких 7 студентів-архітекторів, що отримали кваліфікацію «архітектор» першого (бакалаврського) рівня та  5, що отримали кваліфікацію «архітектор» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» (ОПП «Архітектура будівель і споруд»).

Вітаємо наших випускників!

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА