Відбулося засідання Вченої ради ІІНО КНУБА

19 лютого відбулося засідання Вченої ради ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА», на порядку денному якого стояли наступні питання: Про узгодження організаційної структури ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА»; Про розгляд та затвердження освітньо-професійних програм підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти у ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА».

З інформацією по першому питанню виступив директор ІІНО КНУБА Олександр Степанович Даневич.

Заступник директора з навчально-методичної роботи Наталія Володимирівна Салоїд проінформувала учасників засідання по другому питанню, яке має особливу актуальність у зв’язку з включенням у навчальні плани 2020 року за всіма спеціальностями ІІНО КНУБА БІМ-технологій, єврокодів та євростандартів. Оновлення та осучаснення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти у ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» дозволить готувати фахівців, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці, формувати необхідні компетентності фахівця згідно найсучасніших світових стандартів.

IMG 1f57ffff6f9e933f8730b548c32c4cb3 V

IMG 814d866b441fcf849237aeef80ad2dfc V

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА