Створення Навчально-наукового центру розвитку зеленого будівництва в структурі ІІНО КНУБА

На базі Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури створено Навчально-науковий «Центр розвитку зеленого будівництва», в основу діяльності якого покладено кращі досягнення вітчизняних науковців та практиків із залученням провідних світових тенденцій у будівельній галузі. Відповідне рішення прийнято 24 квітня 2019 року на засіданні Вченої ради Інституту. 

Головна мета створеного Центру —  освітня, наукова, практична та комунікаційна діяльність із залученням всіх зацікавлених сторін для впровадження кращих українських та міжнародних досягнень зеленого будівництва. Фахівці та організації, які залучені до розвитку зеленого будівництва в Україні, керуються принципом: «Будувати краще середовище існування для людей». 

Це платформа для інноваційної освіти, взаємодії, інтелектуального спілкування, виконання науково-дослідних проектів з адаптацією міжнародних стандартів зеленого будівництва до умов України. Застосування конструктивних рішень технологій зеленого будівництва у співробітництві органів влади з громадськістю, бізнесом, науковими установами та міжнародними організаціями – це запорука прогресивного розвитку України на шляху до гідного місця серед передових країн світу.

Завдання Центру розвитку зеленого будівництва:

Ø     освіта у сфері інноваційних технологій та стандартів зеленого будівництва

Ø     науково-практичні дослідження для розвитку будівельної галузі

Ø     науковий супровід діяльності компаній, що задіяні у будівельному та комунальному секторах

Ø     розвиток інформаційних технологій в будівельній галузі 

Ø     впровадження ефективних технологій по використанню енергії, тепла, води та матеріалів для мінімізації навантаження на навколишнє середовище

Ø     оцінка екологічного навантаження процесів будівництва і матеріалів протягом повного життєвого циклу в узгодженні з міжнародними стандартами

Ø     адаптація міжнародних стандартів зеленого будівництва до українських нормативних документів

Ø     проведення інформаційних кампаній, конференцій, форумів, семінарів, воркшопів

Ø     створення платформи для взаємодії та мережі контактів із зацікавленими особами

Ø     підготовка до он-лайн тестування для отримання міжнародного сертифікату BREEAM

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури володіє достатнім потенціалом для ефективного впровадження зеленого будівництва у всеукраїнському масштабі. 

По-перше, викладацький та науковий склад Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури поєднує кращих спеціалістів, які займаються науковими та практичними розробками на вітчизняному на міжнародному рівнях. 

По-друге, університет встановив та продовжує розширювати зв’язки з провідними організаціями, які формують міжнародні стандарти зеленого будівництва та володіють передовими інноваційними практичними технологіями у цій галузі. 

По-третє, в університеті діє розгалужена мережа, що поєднує фахівців з будівельних організацій, адміністративних установ, науково-дослідних інститутів, комерційних компаній, до якої входять не тільки випускники, співробітники та студенти, але й широке коло осіб та організацій, зацікавлених у розвитку зеленого будівництва. 

І, найголовніше, – в стінах університету навчаються люди, які завтра забезпечать майбутнє процвітання нашої країни, тут формуються фахівці, які покликані будувати комфортне середовище існування людей з урахуванням найкращих досягнень науки і практики зеленого будівництва, що відносять до найбільш прогресивних та інноваційних досягнень будівельної галузі в усіх розвинених країнах світу.

depositphotos 125214200 stock photo green building and alternative energies

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА