Архітектори, проектувальники, інженери технагляду та експерти відтепер повинні обов’язково мати вищу освіту. Запрошуємо на навчання!

Відповідна норма міститься у Законі №2020-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності», який сприяв підвищенню позиції у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business за компонентом «Отримання дозволів на будівництво». Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Для отримання кваліфікаційних сертифікатів відповідальні виконавці робіт –  архітектори, інженери-проектувальники, інженери технічного нагляду та експерти  –  повинні обов’язково мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра та стаж роботи за фахом не менше 3-х років. Це підвищить якість контролю будівельних робіт.

vica

Здобути вищу будівельну освіту можна на кафедрі будівництва та інформаційних технологій  Інституту інноваційної освіти КНУБА -  є випусковою кафедрою за освітніми програмами «Промислове і цивільне будівництво» та  «Міське будівництво і господарство», - розповідає доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій Дмитро ПРУСОВ.

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр», з термінами навчання: бакалавр – 2 роки (4 семестри, заочно), та  магістр – 1 рік 4 місяці  (3 семестри, заочно). 

Випускники "МБГ" є кваліфікованими фахівцями з таких питань, як проектування і забудова територій; проектування та експлуатація вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд і управління міським дорожнім рухом; інженерна підготовка та благоустрій, комплексна реконструкція та експлуатація міських територій; проектування ландшафту сучасного міста, управління міським господарством та розвитком міст.

Випускники "ПЦБ" також є кваліфікованими фахівцями з таких питань, як проектування промислових і цивільних споруд; організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд. 

Після здобуття вищої освіти у будівельній галузі,  Інститут інноваційної освіти КНУБА у співробітництві із Міжнародною федерацією FIDIC та Асоціацією Інженерів-Консультантів України пропонує випускникам можливість підвищення своєї кваліфікації на відповідних курсах з таких напрямів, як інженер-консультант у будівництві, інженер з технічного нагляду, та багато інших, з отриманням сертифікатів державного зразка, із включенням до державного реєстру. 

builder

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА