Інженерно-консультаційні послуги стають невід’ємною складовою сучасного будівельного процесу

Курси підвищення кваліфікації інженерів-консультантів в ІІНО КНУБА, які організовано спільно з Асоціацією Інженерів-Консультантів України, що є єдиним повноважним представником FIDIC в Україні і представляє українські компанії, які діють як незалежні проектувальники і консультанти в області всіх видів споруд, в ІІНО КНУБА вже стартували.

Перша група майбутніх сертифікованих фахівців розпочала навчання, яке проводять викладачі ІІНО КНУБА та фахівці Асоціації Інженерів-Консультантів України.

incener

Чому інженерно-консультаційні послуги стають невід’ємною складовою сучасного будівельного процесу, а інженери-консультанти  все більш затребувані на  українському ринку праці?

Як відомо, будівництво – складний і багатогранний процес, а його кінцевий продукт має відповідати проектним рішенням, будівельним нормам, вимогам технічного регламенту, запитам інвесторів та споживачів.

Враховуючи ризики, які виникають при спорудженні й експлуатації об’єктів нерухомості, на всіх учасників будівельного процесу покладається висока відповідальність. Це стосується і замовників, до яких законодавство хоч і не встановлює спеціальних вимог (така діяльність не підлягає ліцензуванню), але, водночас, покладає серйозні повноваження та передбачає досить жорсткі санкції у разі порушень. Розумне та законне витрачання коштів, забезпечення якості і термінів будівництва та його відповідність чинним будівельним нормам   вимагають від замовників певних професійних навичок (і це особливо актуально в умовах фінансової децентралізації, коли замовниками будівництва можуть виступати районні, селищні, сільські ради).

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що утримання фахової служби замовника у розпорядників коштів, для яких будівництво не є основним видом діяльності (наприклад, на рівні сільських громад), є недоцільним. У цих країнах є організації, які на договірних засадах виконують функції замовника та фахово управляють проектом. Саме тому незалежний інженер-консультант активно запроваджується в Україні.

Інженер-консультант виконує цілий ряд медіаторських функцій, зокрема:

  • виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту;
  • займається підбором постачальників і підрядників;
  • об’єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях;
  • несе відповідальність за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень;
  • у разі необхідності залучається до участі у вирішенні спорів, особливо на етапах досудового (позасудового) врегулювання: управління претензіями, медіації, адьюдикації через Раду з врегулювання спорів (Dispute Adjucation Board, DAB), арбітражу;
  • та інші функції.

Інженерно-консультаційні послуги набувають поширення в Україні. На сьогодні вони залучаються насамперед у проектах, що реалізуються за рахунок міжнародних фінансових організацій, оскільки часто участь кваліфікованого інженера-консультанта у проекті є вимогою світових та європейських банків. Незалежний контроль якості робіт силами інженера-консультанта запроваджується у дорожньому будівництві. Особливо затребуваною така послуга може стати для органів місцевого самоврядування, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а тим більше – при спорудженні масштабних об’єктів будівництва.

Зміни, крізь які проходить наша держава на шляху до світових стандартів, вимагають розвитку інженерно-консультаційних послуг, що дозволить спростити та пришвидшити будівельний процес, підвищити якість його результатів та захистити його учасників від економічних та юридичних ризиків.

Меморандум, який наш навчальний заклад уклав з (АІКУ),  яка є єдиним повноважним представником Міжнародної інженерної федерації FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів) в Україні і представляє українські компанії, що діють як незалежні проектувальники і консультанти в області всіх видів споруд і екології на науковій основі і знаннях в області технологій, є свідченням високої довіри ТА визнання провідної ролі ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ, ЙОГО відповідНОСТІ високим стандартам Міжнародної інженерної федерації FIDIC

Довідково: Діяльність Асоціації Інженерів-Консультантів України спрямована на підвищення ефективності інвестиційних проектів, на безпеку об'єктів будівництва, на підвищення престижу професії інженера, на створення рівних умов для роботи на українському ринку для вітчизняних і зарубіжних інженерних консалтингових компаній, а також на підготовку українських інженерних консалтингових компаній для роботи на зарубіжних ринках ; на створення індустрії інженерного консультування в Україні і інтеграцію в глобальну індустрію інженерного консультування.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА