Осучаснення програм підготовки фахівців для будівельної галузі в ІІНО КНУБА відбувається у відповідності до законодавчих та будівельних інновацій

У проекті нових державних будівельних норм щодо проектування висотних будинків пропонується встановити вимоги щодо жорсткості сталевих та сталезалізобетонних конструкцій для проектування каркасів висотних будівель.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Згідно з проектом нових ДБН, вибір конкретної конструктивної системи висотного будинку зі сталевим каркасом має визначатися на основі техніко-економічних розрахунків. Перевагу слід віддавати рамним та рамно-в’язевим системам несучого сталевого каркасу. Товщина стін ядер жорсткості, а також несучих простінків, діафрагм жорсткості може прийматися змінною по висоті. Гнучкість сталевих колон слід приймати згідно з ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування».

Також під час розрахунку залізобетонних, металевих та сталезалізобетонних несучих елементів  висотних будинків (колон, пілонів, стін, простінків, діафрагм та ядер жорсткості) потрібно обов’язково враховувати одночасну дію вертикальних і горизонтальних сейсмічних навантажень згідно з ДБН В.1.1-12:2014«Будівництво в сейсмічних районах».

Нові ДБН В.2.2-24:20ХХ «Висотні будинки і комплекси» розробляються ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва».

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення. Наскільки їх зміна виплине на освітній процес в ІІНО КНУБА, цікавимося у завідувача кафедри будівництва та інформаційних технологій, доктора технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника Дмитра ПРУСОВА.

«Будівництво висотних будівель – природний етап розвитку великих міст, що зумовлено дефіцитом і, відповідно, великою вартістю земельних ділянок, особливо в центральних ділових районах, інтенсивним зростанням населення і іншими об'єктивними причинами. Об'єкти, які належать до висотного будівництва, розробляються індивідуально з урахуванням всіх специфічних особливостей такого будівництва, а також організації інженерних систем та пожежної безпеки.

Всі вимоги та особливості планування, проектування, будівництва та експлуатації об'єктів висотного будівництва, що запропоновані у нових ДБН, будуть враховані в оновлених програмах підготовки фахівців з промислового і цивільного будівництва (ПЦБ), зокрема у питаннях теорії і методів розрахунку конструкцій висотних споруд із застосуванням систем автоматизованого проектування, а також у програмах підготовки фахівців з міського будівництва і господарства (МБГ), зокрема у питаннях планування і забудови, комплексної реконструкції та експлуатації міських територій з урахуванням висотного будівництва, - повідомив Дмитро Едуардович. – Наш Інститут крокує у ногу з найсучаснішими будівельними інноваціями, тому рівень підготовки фахівців на кафедрі відповідає усім стандартам профільної освіти, а випускники затребувані на ринку праці, як фахівці високого рівня. Кваліфікація фахівця «інженер-будівельник» передбачає широкі можливості працевлаштування. Майбутні фахівці є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі. Після закінчення магістратури випускники можуть працювати на посадах: керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій; керівник будівельного підприємства, установи чи організації; керівник управління міським комунальним господарством; керівник з питання управління та планування розвитком міських територій; керівник комунальних підприємств, установ і організацій».

Переконливим аргументом на користь того, що до вибору місця навчання студенти підходять дуже відповідально, а освіту отримують якісну, є той факт, що більше 90% випускників працюють за відповідною спеціальністю в будівельній галузі.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА