На кафедрі будівництва та інформаційних технологій розпочато захист атестаційних робіт

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА з 12 лютого розпочато цикл проведення захисту атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма «Міське будівництво та господарство».

В зазначених атестаційних роботах вирішуються проблеми з проектування і забудови територій, з інженерної підготовки та благоустрою, комплексної реконструкції та експлуатації міських територій, проектування та експлуатації вулиць, доріг, дорожньо-транспортних споруд, проектування ландшафту сучасного міста, управління міським господарством та розвитку міст.

"Випускники освітнього рівня «магістр» є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі, та після закінчення магістратури випускники можуть працювати на наступних посадах: керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій; керівник будівельного підприємства, установи чи організації; керівник управління міським комунальним господарством; керівник з питання управління та планування розвитком міських територій; керівник комунальних підприємств, установ і організацій", - розповів завідуючий кафедрою будівництва та інформаційних технологій, доктор технічних наук, доцент Дмитро Прусов.

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА