Гелена Ковальська: «Наші студенти – зазвичай, досвідчені фахівці будівельної галузі, які суміщають отримання вищої освіти архітектора з професійною діяльністю»

Кафедра проводить підготовку фахівців заочної та денної форми навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» і «Магістр» на базі навчальної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «Архітектура та містобудування».

Сфера професійної діяльності випускників:

  • проектування будівель та споруд;
  • проектування міст, районів, площ, садово-паркових об'єктів;
  • розробка дизайн-проектів інтер'єрів приміщень;
  • підготовка графічних креслень та розрахунків;
  • координація процесу розробки проектної документації на всіх етапах;
  • авторський нагляд за будівництвом архітектурних об’єктів.

Гелено Леонідівно, Ваша кафедра готуєте фахівців, від яких залежить, у якому світі будуть жити українці, наскільки він буде красивим, комфортним і безпечним. Хто вони, Ваші студенти? Звідки приїжджають? Як обирають професію архітектора? Чим керуються і наскільки усвідомлюють свою відповідальну і почесну місію?

На кафедрі архітектурно-проектної справи навчаються майбутні бакалаври і магістри спеціальності «Архітектура та містобудування». Специфіка Інституту інноваційної освіти полягає в тому, що наші студенти отримають другу вищу освіту. А тому про наших студентів можна сказати, що це, зазвичай, досвідчені фахівці будівельної галузі. Деякі з них вже мають значний досвід роботи в архітектурних майстернях, будівельних компаніях, дизайн-студіях, в установах управління архітектури і містобудування. Не завжди базова вища освіта співпадає з подальшою сферою діяльності людини. Для вирішення цієї проблеми і була створена наша кафедра, де студенти навчаються заочно і можуть суміщати отримання вищої освіти архітектора з основною професійною діяльністю. Доволі часто наші студенти-магістри – це бакалаври архітектури, які після очного навчання на архітектурному факультеті вирішили працювати за фахом і одночасно продовжувати заочне навчання в магістратурі. У цьому є низка позитивних аспектів. По-перше, практична фахова діяльність сприяє становленню справжніх спеціалістів, по-друге, такі студенти із більшою зацікавленістю ставляться до навчання, тому що вони розуміють, що нові знання їм необхідні для подальшої архітектурної діяльності.   

Наші студенти-бакалаври – це переважно випускники коледжів, які після 4-річного навчання у коледжі є молодшими спеціалістами за спеціальністю «Архітектура і містобудування». Ці студенти також працюють в різних архітектурних проектних бюро і суміщають професійну діяльність з подальшою освітою. Після отримання диплома бакалавра на нашій кафедрі вони матимуть змогу вступити до нас на подальше навчання в магістратурі. До речі, перший випуск бакалаврів – архітекторів у нас буде відбуватись у цьому навчальному році. А перших магістрів ми вже випустили минулого року. Захисти дипломних проектів проходили на високому рівні, адже більшість проектів мали реальні завдання і можливості подальшого впровадження.

 1а

4 а2аРозкажіть про викладачів кафедри.

На кафедрі архітектурно-проектної справи працюють викладачі з великим досвідом викладацької діяльності, більшість з яких мають вчені звання доцента і професора. Наші викладачі працюють також на архітектурному факультеті КНУБА, адже навчальна програма освіти на нашій кафедрі співпадає з програмою архітектурного факультету. Окрім викладацької діяльності викладачі кафедри ведуть наукову і методичну діяльність. На кафедрі розробляються комплекси методичних вказівок для розробки контрольних робіт і курсових проектів, конспекти лекцій. Навчальні посібники і підручники, розроблені нашими викладачами, користуються великим попитом у студентів. Також до викладання архітектурного проектування ми залучаємо архітекторів - практиків, які мають свої архітектурні майстерні.

Можливо, Ви плануєте розширення діяльності кафедри? Поділіться перспективами.

Звичайно. Ми опрацьовуємо розширення діяльності кафедри архітектурно-проектної справи. У цьому навчальному році ми отримали ліцензію на сучасну затребувану спеціальність «Дизайн» і розпочали підготовку першої групи студентів - бакалаврів за цією спеціальністю. Також на нашій кафедрі існують курси підвищення кваліфікації «Дизайн інтер’єрів», де всі бажаючі, незалежно від попередньої освіти, можуть прослухати курс від наших професійних викладачів і отримати навички розроблення дизайн-проектів за допомогою комп’ютерних програм. Час проведення таких занять узгоджується із слухачами і може проходити у вечірні години та на вихідних, що зручно для людей, які працюють. Взагалі, творча діяльність кафедри знаходиться у постійному розвитку. Ми пропонуємо і різноманітні майстер-класи з дизайну, образотворчого мистецтва, вивчення програмних пакетів для архітекторів ArchiCAD, AutoCAD, адже серед наших викладачів є не тільки архітектори, але і дизайнери, художники.

Щодо міжнародної діяльності. Які маєте наробки? Перспективи?

Наш Інститут розпочинає міжнародну діяльність, встановлюються контакти, укладаються договори на співпрацю. У цьому напрямку працює і наша кафедра. З метою впровадження різноманітних сучасних засобів навчання, викладачами кафедри розроблено лекційні курси дистанційного навчання студентів. Такими курсами передбачено не тільки можливість ознайомлення студента зі змістом лекцій, а також і тестування, розробка графічних контрольних робіт, рефератів і загальна оцінка курсу. Дистанційна освіта є цікавою і затребуваною для студентів-іноземців. Але, специфіка архітектурної освіти не дозволяє зробити її повністю дистанційною. Адже, є дисципліни, викладання яких передбачає безпосередню взаємодію студента з викладачем. До таких дисциплін відноситься архітектурне проектування, рисунок, комп’ютерне моделювання, архітектурні конструкції. Тобто, в нашому випадку ми говоримо про очно-дистанційну освіту.

Викладачі кафедри також приймають участь у міжнародній діяльності Інституту. У нас широко впроваджена практика міжнародних конференцій, де виступають викладачі. Такі конференції проводяться як в нашій країні, так і за кордоном. Також викладачі друкують свої статті в іноземних наукових виданнях. На сьогодні закладаються тільки основи, а в подальшому міжнародна діяльність Інституту буде всі більше розширюватись.

Архітекторів, у тому числі фахівців з вищою освітою, сьогодні готує чимало навчальних закладів. Чому вони мають вступити саме до Інституту інноваційного освіти КНУБА?

Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним університетом архітектурної освіти в Україні. Досвід, знання, традиції навчання формувалися в ньому протягом десятиріч. А переважна більшість викладачів університету – це колишні його студенти, які були виховані і вивчені в київській архітектурній школі. В Інституті інноваційної освіти, який є структурним підрозділом університету, навчання ведеться за освітніми програмами, узгодженими з програмами університету. Але різноманітність форм навчання, що пропонуються в Інституті, дозволяє отримати вищу архітектурну освіту більш широкому колу абітурієнтів. Студенти, які вже працюють, але мають бажання отримати якісну вищу архітектурну освіту, безумовно вступають до нашого Інституту.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА