Готуємо інженерів-будівельників, які активно впроваджуватимуть у будівельну галузь новітні технології

Студенти ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури», які здобувають освіту за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (освітньо-професійні програмі «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення») проходять практичні заняття з вивченням найсучаснішого обладнання європейських виробників в реальних умовах на будівельних майданчиках.

Чому це важливо? Тому що завжди актуальна, високооплачувана, динамічна цікава професія інженера-будівельника вимагає форм і методів підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці, а його сьогодні складно уявити без сучасного обладнання та активного впровадження новітніх будівельних технологій.

Співпраця Інституту з відомими вітчизняними та світовими виробниками і постачальниками систем водопостачання, опалення, фільтрації, тощо дозволяє вивести навчальний процес на якісно новий рівень і забезпечити його практичне спрямування, а студентам - відшліфувати вузькоспеціальні навички, ознайомитися з сучасними технологіями та інструментами, відчути свій професійний рух у ногу з часом.

photo 2023 09 18 11 27 29

photo 2023 09 18 11 27 26

photo 2023 09 18 11 27 22

photo 2023 09 18 11 27 17

photo 2023 09 18 11 26 51

Нагадаємо про сферу професійної діяльності випускників кафедри цивільної інженерії: :

  • проектування будівель та споруд;
  • проектування міст, районів, площ, садово-паркових об'єктів;
  • розробка дизайн-проектів інтер'єрів приміщень;
  • підготовка графічних креслень та розрахунків;
  • координація процесу розробки проектної документації на всіх етапах;
  • авторський нагляд за будівництвом архітектурних об’єктів.

На кафедрі цивільної інженерії, яку очолює кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва і архітектури України Петро Зінич, засновані та набули розвитку науково-методичні напрями: розробка нових та вдосконалення існуючих інженерних систем формування мікроклімату приміщень – опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; розробка нових та вдосконалення існуючих інженерних систем та заходів для зменшення забруднення атмосфери вентиляційними викидами; енергозбереження в інженерних системах, удосконалення обладнання та систем газопостачання; розробка державних будівельних норм «Опалення, вентиляція, кондиціонування повітря та енергозбереження» на заміну СНиП 2.04.05-91; удосконалення методів навчання, дистанційне навчання; науково-видавнича діяльність.

Дивіться Правила прийому до ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури». 

Долучайтесь до команди професіоналів!

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА