Науковці ІІНО КНУБА – серед авторів збірника «ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ПРЕДМЕТ ВИКЛАДАННЯ В ГАЛУЗЯХ ЗНАНЬ 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ» ТА 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

«ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ПРЕДМЕТ ВИКЛАДАННЯ В ГАЛУЗЯХ ЗНАНЬ 03 «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ» ТА 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ». Збірник під такою назвою нещодавно випустили Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації.У збірнику представлено матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Публічна політика як предмет викладання в галузях знань 03 «Гуманітарні науки» та 05 «Соціальні та поведінкові науки», яке проходило з 6 березня по 16 квітня 2023 року і до участі у якому долучалися представники Інституту інноваційної освіти КНУБА - директор Інституту інноваційної освіти КНУБА, кандидат технічних наук Олексій Петроченко, заступник директора з педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та дистанційного навчання, доктор економічних наук, професор Іннола Новикова, головний бухгалтер, кандидат економічних наук, доцент Ірина Сотнікова, керівник навчального відділу, кандидат технічних наук Дмитро Макатьора, завідувачка кафедри економіки, менеджменту та управління територіями, старший дослідник, кандидат економічних наук Вікторія Чудовська, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, менеджменту та управління територіями  Алла Бєлова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та управління територіями Руслан Кубанов.

Зазначена професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення юридичної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

 Серед авторів науково-методичних доповідей, опублікованих у збірнику, – відомі науковці, викладачі, політологи, соціологи.

З матеріалами збірника можна ознайомитися за посиланням.

12023 05 11 16 31 49

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА