Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Інститутом інноваційної освіти КНУБА та Балтійською міжнародною академією (Латвія)

Балтійська міжнародна академія (Латвія) - це найбільший недержавний вищий навчальний заклад в країнах Балтії і Північної Європи, в якому навчається біля 8000 студентів, в тому числі понад 500 іноземних студентів з 20 країн Європи і світу.

У БМА проводиться навчання за програмами вищої професійної освіти 1-го і 2-го рівнів за програмами академічного та професійного бакалаврату.

Підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Балтійською міжнародною академією та Інститутом інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури має на меті співпрацю між двома установами, яка має здійснюватися за допомогою керівних принципів підтримки агенцій різними способами, які можуть включати:

Обмін студентами на всіх рівнях освіти (бакалаврат, магістратура  та доктор філософії);

Обмін викладачами та співробітниками;

Спільна науково-дослідна та консультаційна діяльність;

Участь у семінарах та наукових нарадах;

Обмін науковими матеріалами та іншою інформацією , що становить спільний інтерес;

Обмін та/або співробітництво у спеціальних короткострокових програмах та проектах;

Розробка та впровадження програм подвійних/спільних дипломів за аналогічними напрямами підготовки на основі окремих договорів.

latv1

Міжнародна діяльність Інституту інноваційної освіти КНУБА спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною спільнотою, отримання навчальним закладом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і Європейської інтеграції.

Контакти з вищими навчальними закладами інших країн дозволяють значно підвищити кваліфікацію співробітників шляхом проведення спільних наукових досліджень, організації стажування професорсько-викладацького та студентського складу, покращити або розробити нові освітні програми та дисципліни, організувати обмін викладачами та студентами.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА