Вітаємо студентів із захистом атестаційних магістерських робіт за спеціальностями «Менеджмент», «Економіка», «Геодезія та землеустрій»!

26, 27, 28 січня в ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» проходили захисти атестаційних магістерських робіт за спеціальностями «Менеджмент», «Економіка», «Геодезія та землеустрій».

Всі студенти успішно захистили свої роботи.

Екзаменаційна комісія під головуванням доктора економічних наук, професора кафедри маркетингу та управління бізнесом НУ «Києво-Могилянська академія» Ірини Ковшової, доктора економічних наук, доцента, професора  кафедри кадастру територійІнституту геодезіїНаціонального університету «Львівська політехніка» Назара Ступеня відзначила достатній рівень підготовки атестаційних робіт, їх практичну спрямованість та наукову цінність, що підтверджує, що навчання студентів проходить на належному рівні.

Під час захисту були присутні та ставили питання по суті виконаних робіт і загальній підготовці за спеціальностями заступниця директора ІІНО КНУБА з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та дистанційного навчання, доктор  економічних наук, професор Іннола Новикова, завідувачка кафедри економіки, менеджменту та управління територіями, кандидат економічних наук, старший дослідник Вікторія Чудовська, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та управління територіями Наталія Тіхонова, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та управління територіями Руслан Кубанов, доктор економічних наук, професор, професор економіки, менеджменту та управління територіями Алла Бєлова, провідний фахівець навчального відділу Олеся Білогуб.

«Тематика магістерських робіт, в цілому, актуальна та є досить цікавою і різноманітною, - наголошує Іннола Новикова. - По структурній побудові і змісту мають логічний послідовний характер викладання теоретичних положень досліджуваних процесів, аналізу виробництва та розрахунків на перспективу. Що дуже важливо - всі роботи мають практичну значущість та спрямованість на вирішення актуальних виробничих проблем», - зазначила Іннола Новикова.

Вітаємо студентів з успішним захистом атестаційних магістерських робіт та бажаємо стати успішними фахівцями на ринку праці!

8 12 59 05 930

 01 27 12 50 52 847

2 01 26 18 34 49 049

022 01 27 12 50 53 009

2 59 07 293

 12 59 06 908

59 03 898

 59 07 118

2 59 07 677

28 12 59 04 244

22 01 26 18 35 31 251

28 12 59 06 696

2 59 08 048

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА