До Інституту інноваційної освіти КНУБА завітали здобувачі освіти з ВСП «Київський індустріальний коледж КНУБА»

Це майбутні молодші спеціалісти, які вже сьогодні приймають відповідальне рішення про необхідність продовження навчання, щоб отримати вищу освіти і нові знання та необхідні компетенції за обраною спеціальністю.
Серед спеціальностей, за якими здійснює підготовку та випуск бакалаврів одна з найбільших і найпопулярніших серед студентів ІІНО КНУБА кафедр – кафедра архітектурно-проєктної справи, вже кілька років поспіль абітурієнти висловлюють інтерес до  спеціальності 022 «Дизайн» (галузь знань 02 «Культура і мистецтво»). Саме ця спеціальність цікавить і наших сьогоднішніх гостей, які разом з викладачем Клименко Оксаною Володимирівною завітали до Інституту.
В Інституті інноваційної освіти КНУБА вже успішно навчається чимало випускників Київського індустріального фахового коледжу КНУБА. Після екскурсії, яку для майбутній абітурієнтів провела завідувачка кафедрою архітектурно-проєктної справи, кандидат архітектури, доцент Наталія Авдєєва, охочих приєднатися до колективу провідного закладу вищої будівельної освіти країни додасться. Адже відвідувачі змогли переконатися, що Інститут має необхідну сучасну матеріально-технічну базу для підготовки студентів, а високий рівень викладачів-практиків і індивідуальний підхід до кожного студента за особистісно-орієнтованими технологіями навчання дозволяють зробити навчання не лише корисним, а й комфортним.

 

2021 12 09 11 47 20

1 12 09 11 47 41
Сьогодні, у період постійної зміни і появи нових специфічних сфер діяльності людини, швидкоплинної реалізації новітніх технологічних процесів, є велика необхідність у спеціалістах, які вміють виконувати на високому художньому рівні дизайн предметного і просторового середовищ.
Тож запрошуємо майбутніх дизайнерів на навчання до Інституту інноваційної освіти КНУБА!

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА