Запрошуємо до навчання за освітньою програмою «Менеджмент в галузі охорони здоров’я»

Реформаційні процеси, які відбуваються в останні роки у сфері охорони здоров’я, показують, що сучасні керівники повинні мати не тільки високий рівень медичних знань, але й добре орієнтуватися в питаннях фінансів, страхування, володіти методами стратегічного планування й управління, вміти ухвалювати комплексні рішення і контролювати їх виконання, забезпечувати цілеспрямовану діяльність організації, володіти мистецтвом встановлювати і підтримувати взаємовідносини з людьми, тобто бути ефективним управлінцем змін. Тому необхідність розширити свою кваліфікацію, підвищити рівень знань з управління, організації діяльності підприємств, конфліктології сьогодні є вимогою часу. 

Соціальна значущість медичного бізнесу диктує застосування особливих методів менеджменту, маркетингу та розвитку установи.

Саме тому в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури пропонуємо нову освітню програму «Менеджмент в галузі охорони здоров’я»,  в рамках якої на освітньому рівні «магістр» студенти за 1,5 роки отримують знання, які дозволять:

  • максимізувати прибуток від комерційної медичної діяльності;
  • підвищити якість медичних послуг;
  • поліпшити сервіс обслуговування клієнтів/пацієнтів медичного закладу;
  • збільшити ефективність розвитку медичного закладу в кількісних і якісних показниках;
  • впровадити інноваційні технології і методики у лікуванні та профілактиці пацієнтів/клієнтів;
  • створити дієву мотиваційну програми для медперсоналу;
  • поліпшити імідж й атмосферу довіри до медичної установи.

Після закінчення випускники отримають спеціальність «менеджер». Менеджер -  це керівник-професіонал, який працює найманим співробітником і спеціалізується на примноженні прибутку. Згідно з Оксфордським словником англійської мови, «менеджмент» (або управління) це:

— спосіб, манера ставлення до людей;

— влада та мистецтво управління;

— особливі вміння та адміністративні навички;

— органи правління, адміністративна одиниця.

Професіоналізм керівника визначається у володінні знаннями й уміннями у сфері менеджменту, маркетингу й організації виробництва роботи медичного закладу, здатності до роботи з людьми в конкурентному середовищі. Всі ці знання Ви можете отримати в «Інституті інноваційної освіти КНУБА. Запрошуємо до навчання!

908293058902

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА