Випускники кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНО отримали дипломи бакалаврів та кваліфікацію "Інженер-будівельник"

28 травня 2021р. директор ІІНО КНУБА Олексій Петроченко урочисто вручив дипломи випускникам кафедри будівництва та інформаційних технологій освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма «Міське будівництво і господарство».

biit

Випускники, яким присвоєно освітній ступінь "Бакалавр" та кваліфікацію «Інженер-будівельник», є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі.  

Чимало випускників планують продовжувати навчання в Інституті інноваційної освіти КНУБА для здобуття освітнього ступеню «Магістр» за відповідними освітньо-професійними програмами, адже після закінчення магістратури зможуть працювати на таких посадах, як керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій; керівник будівельного підприємства, установи чи організації; керівник управління міського комунального господарства; керівник з питання управління та планування розвитком міських територій; керівник комунальних підприємств, установ і організацій.

Шановні випускники, вагомих професійних досягнень вам та нових перемог на життєвому шляху!

bbit

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА