Перемога у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Вітаємо студентку ІІНО КНУБА Камілу Ісмаїлову та її наукового керівника Іннолу Новикову!

Студентка ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА»  групи ПУА-19-1 Каміла Ісмаїлова здобула перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. 

Наукова  робота студентки на тему:  «Роль органів місцевого самоврядування у менеджменті охорони здоров’я» справила гарне враження на журі та зайняла почесне 3 місце. Науковий керівник роботи -  доктор економічних наук, професор Іннола Новикова.

novicova1

novicova2

Основними завданнями Конкурсу, який проводився у два тури (перший тур – у закладах вищої освіти, листопад 2020 р. – січень 2021 р.; другий тур – у базових закладах вищої освіти, лютий – квітень 2021 р.) було виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; розвиток науково-освітнього потенціалу молоді.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.20 р.        № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» базовим закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка бізнесу» став Поліський національний університет.

Всього до 15 лютого 2021 року на конкурс було подано 180 студентських наукових робіт від 238 авторів із 72 закладів вищої освіти.

Кафедра економіки та менеджменту надіслала на конкурс 3 наукові роботи, наукові керівники – д.е.н., професор Новикова І.А., д.е.н., професор Бєлова А.І. та к.п.н., доцент Кубанов А.І.

На основі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією претендентами на перемогу у Конкурсі було визначено і запрошено до участі у підсумковій науково-практичній відеоконференції авторів 58 студентських робіт із 54 закладів вищої освіти. 

Представлені на конкурс роботи відрізняються високим рівнем теоретичного обґрунтування досліджуваних проблем, інноваційними підходами до вирішення науково-прикладних задач, розробленими рекомендаціями та пропозиціями, які є впровадженими у діяльність господарюючих суб’єктів, органів управління та інших установ та організацій, - зауважують організатори.

Пишаємося перемогою нашої студентки та бажаємо нових наукових здобутків!

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА