Участь у міжнародній конференції «Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering»

В Одесі відбулася міжнародна конференція «Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering», де обговорювалися актуальні проблемні аспекти щодо охорони довкілля, раціонального природокористування, збалансованого розвитку територій, ефективного просторового управління ними, а також інноваційних підходів до вирішення подібних проблем. Міждисциплінарна тематика конференції дозволяє осмислити та проаналізувати набутий досвід, що, з урахуванням нинішніх реалій, сприятиме осучасненню, екоорієнтованості та поліпшенню подальших перспектив просторового розвитку територій на основі раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, а також зробить суттєвий внесок у справу збагачення концептуального потенціалу української економіки.

Свої наукові здобутки оприлюднили і співробітники ВСП «ІІНО КНУБА» – завідувач кафедри управління територіями Чудовська Вікторія Анатоліївна, головний бухгалтер фінансово-бухгалтерської частини (викладач кафедри економіки та менеджменту) Сотнікова Ірина Миколаївна, доцент кафедри економіки та менеджменту Сотніков Дмитро Анатолійович та в.о. проректора з наукової роботи КНУБА, професор кафедри управління територіями Шкуратов Олексій Іванович.

173957004 1861136207368243 7005778268785715148 n

Вікторія Анатоліївна виступила із доповіддю та обґрунтувала пропоновану вказаними співавторами методику оцінки екологічної ефективності просторової організації сільських територій, яка дозволяє державним органам, господарюючим суб'єктам та інвесторам приймати адекватні управлінські рішення, а також підвищувати ефективність використання земель сільгоспвиробниками. За матеріалами конференції буде опубліковано збірник праць, що індексується в базі даних Scopus.

https://www.youtube.com/watch?v=TOA-kyLiCBE

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА