Курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

Цього тижня у ВСП «ІІНО КНУБА», на базі кафедри управління територіями, розпочалися курси підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, по закінченню яких усі слухачі зможуть скласти іспит (у формі тестування) та поновити дію свого сертифіката.

Під час висвітлення лекційного матеріалу було розкрито низку тематик, зокрема щодо інвентаризації земель при проведенні землеустрою; вимог до розробки технічної документації із землеустрою в сучасних умовах; змін у методології нормативної грошової оцінки земельних ділянок; оціночного зонування території; електронної трансформації землеустрою та вимог до складання документації в електронному вигляді; сучасного програмного забезпечення автоматизації побудови карт та планів; типів геоінформаційних продуктів на основі технологій ESRI, MapInfo, GeoMedia; застосування глобальних моделей даних в геоінформаційних проектах; національної інфраструктури геопросторових даних; ДГМ; Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000, системи координат (СК-42, СК-63) та багато інших.

Тож запрошуємо усіх бажаючих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів брати участь у чергових курсах підвищення кваліфікації, проведення які заплановано на травень та червень 2021 року!

16

17

15

 8  1  5  6
 9  10  11  12

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА