На кафедрі будівництва та інформаційних технологій проведено ознайомчу екскурсію з будівельного матеріалознавства для студентів-магістрів

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій для студентів-магістрів спеціальності "Промислове та цивільне будівництво"  в рамках викладання дисципліни "Будівельні матеріали, вироби, конструкції" 17 березня 2021 року було проведено заняття у Державному науково-дослідному інституті в'яжучих речовин і матеріалів ім. В. Д. Глуховського КНУБА.  

Метою дисципліни є висвітлення основних наукових положень сучасного матеріалознавства, що ґрунтуються на взаємозв'язку між властивостями будівельних матеріалів та їхнім складом і будовою; ознайомлення з фізико-технічними та експлуатаційними властивостями будівельних матеріалів; основами технології їх виробництва і галузями застосування з урахуванням умов експлуатації.

Під час екскурсії студенти були ознайомлені із сучасними напрямами розвитку галузі будівельних матеріалів, матеріально-технічною базою акредитованих випробувальних лабораторій, виконанням фундаментальних досліджень та прикладних розробок, інноваційними проектами щодо створення високоефективних матеріалів з заданими властивостями для вирішення як будівельних, так і екологічних проблем, а також процесами контрольних випробувань для будівельних та торговельних організацій та випробувань матеріалів для сертифікації продукції, яка випускається на Україні і за кордоном.

Студенти висловили свою зацікавленість напрямом будівельного матеріалознавства та можливостями співпраці щодо спільних практичних проектів з випробування будівельних матеріалів та виробів.

bit 5

bit 3

bit 4

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА