Перелік освітніх компонентів за спеціальностями (дисципліни)

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ МАГІСТР

https://dn.iino-knuba.com.ua

Перелік відбіркових компонентів

Каф.

1.

Антикризовий менеджмент

ЕМУТ

2.

Архітектура будівель і споруд

АПС

3.

ВІМ технології

БІТ

4.

Дизайн архітектурного середовища (спецкурс)

АПС

5.

Енергоефективність та енергозбереження

ЕМУТ

6.

Інвестиційний менеджмент

ЕМУТ

7.

Інноваційний менеджмент

ЕМУТ

8.

Інтелектуальна власність

ЕМУТ

9.

Інформаційні технології

ЕМУТ

10.

Комплексна реконструкція міста

БІТ

11.

Конфліктологія і психологія управління

ЕМУТ

12.

Корпоративне управління

ЕМУТ

13.

Критика сучасних архітектурних теорій

АПС

14.

Кросс-культурний менеджмент

ЕМУТ

15.

Ландшафтно-рекреаційне планування (спецкурс)

АПС

16.

Маркетинговий менеджмент

ЕМУТ

17.

Менеджмент в архітектурній діяльності (спецкурс)

АПС

18.

Менеджмент в будівництві

ЕМУТ

19.

Методологія і організація наукових досліджень

ЕМУТ

20.

Мистецтво і архітектура регіонів України

АПС

21.

Містобудівний кадастр

АПС

22.

Організація обліку на підприємстві

ЕМУТ

23.

Особливості розвитку сучасної архітектури в Україні (спецкурс)

АПС

24.

Педагогіка та психологія вищої школи

ЕМУТ

25.

Перспективні напрямки в розвитку житлового будівництва в Україні (спецкурс)

БІТ

26.

Перспективні напрямки розвитку архітектури громадських об'єктів (спецкурс)

АПС

27.

Реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі (спецкурс)

АПС

28.

САПР в будівництві

БІТ

29.

Спецкурс випускової кафедри «Управління конкурентним потенціалом будівельних організацій»

ЕМУТ

30.

Стилістика сучасної української та світової архітектури (спецкурс)

АПС

31.

Стратегічний менеджмент

ЕМУТ

32.

Тренінг-курс «Обґрунування та розроблення проектів розвитку компанії»

ЕМУТ

33.

Управління проектами

ЕМУТ

34.

Управління якістю на підприємстві

ЕМУТ

35.

Фінансовий менеджмент

ЕМУТ

© Інститут інноваційної освіти КНУБА