Інформація про спеціальності та освітні програми ІІНО КНУБА

Спеціальність

Освітня програма

Кафедра

код

назва

назва

код

Освітній ступінь бакалавра

022

  Дизайн

  Дизайн

Д

АПС

051

  Економіка

  Економіка

ЕК

ЕМУТ

073

  Менеджмент

  Менеджмент

МО

ЕМУТ

191

  Архітектура та містобудування

  Архітектура будівель та споруд

А

АПС

192

  Будівництво та цивільна інженерія

  Промислове та цивільне будівництво

ПЦБ

БІТ

  Міське будівництво та господарство

МБ

  Теплогазопостачання і вентиляція

ТГ

ЦІ

  Водопостачання та водовідведення

ВВ

193

  Геодезія та землеустрій

  Геодезія та землеустрій

ЗіК

ЕМУТ

281

  Публічне управління та адміністрування

  Публічне управління та адміністрування

ПУА

Освітній ступінь магістра

051

  Економіка

  Економіка

ЕК

ЕМУТ

073

  Менеджмент

  Менеджмент

МО

191

  Архітектура та містобудування

  Архітектура будівель та споруд

А

АПС

192

  Будівництво та цивільна інженерія

  Промислове та цивільне будівництво

ПЦБ

БІТ

  Міське будівництво та господарство

МБ

  Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

АДВ

  Теплогазопостачання і вентиляція

ТГ

ЦІ

  Водопостачання та водовідведення

ВВ

  Організація та економіка будівництва

ОЕБ

ЕМУТ

193

  Геодезія та землеустрій

  Інженерна геодезія

ІГ

  Землеустрій та кадастр

ЗіК


Архів

© Інститут інноваційної освіти КНУБА