Вартість одного року навчання студентів ІІНО КНУБА (громадян України) вступу 2020 року

Вартість одного року навчання студентів ІІНО КНУБА (громадян України) вступу 2020 року

Спеціальність

код

Освітня програма (Спеціалізація)

бакалавр

магістр

Будівництво та цивільна інженерія

192

 

денна

заочна

денна

заочна

Міське будівництво та господарство

15800

9700

16500

12800

Промислове та цивільне будівництво

15800

9700

16500

12800

Теплогазопостачання і вентиляція

15800

9700

16500

12800

Водопостачання та водовідведення

15800

9700

16500

12800

Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

15800

9700

16500

12800

Організація та економіка будівництва

-

-

16500

12800

Геодезія та землеустрій

193

Геодезія та землеустрій

15800

9700

  

  

Інженерна геодезія

   

16500

12800

Землеустрій та кадастр

   

16500

12800

Архітектура та містобудування

191

Архітектура будівель і споруд

21800

14300

23500

18200

Дизайн

022

Дизайн середовища

17600

11000

Спеціальність

код

Спеціалізація

Бакалавр

Магістр

Економіка

051

Економіка

15800

9700

16500

12800

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

15800

9700

-

-

Менеджмент

073

Менеджмент

15800

9700

16500

12800

Комп'ютерна інженерія

123

Комп'ютерні системи і мережі

15800

9700

-

-uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА