III ЕТАП

ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ «БАКАЛАВР»

НА БАЗІ «ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНО СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

1.1 Архітектура та містобудування

1.2 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

1.3 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)

1.4 Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)

ЗАОЧНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

2.1 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

2.2 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)

2.3 Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)

ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ «БАКАЛАВР» НА БАЗІ «НРК 5»

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

3.1 Архітектура та містобудування

3.2 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

3.3 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)

3.4 Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)

3.5 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)

ЗАОЧНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

4.1 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

4.2 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)

ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ «БАКАЛАВР» НА БАЗІ «НРК 6 та НРК 7»

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

5.1 Менеджмент

5.2 Архітектура та містобудування

5.3 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство; Промислове і
цивільне будівництво; Теплогазопостачання і вентиляція; Водопостачання та
водовідведення)

5.4 Геодезія та землеустрій

ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ «МАГІСТР» НА БАЗІ НРК 6 та НРК 7

ДЕННА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

6.1 Архітектура та містобудування

ВЕЧІРНЯ ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

7.1 Архітектура та містобудування

© Інститут інноваційної освіти КНУБА