Вартість одного року навчання студентів ІІНО КНУБА (громадян України) вступу 2021 року

Вартість одного року навчання студентів ІІНО КНУБА (громадян України) вступу 2021 року

               
Спеціальність  код Освітня програма  бакалавр   магістр
                  (Спеціалізація)  
Будівництво та цивільна інженерія     денна заочна вечірня денна заочна
  Міське будівництво та господарство 16500 10800 10800 18300 14200
192 Промислове та  цивільне будівництво 16500 10800 10800 18300 14200
  Теплогазопостачання і вентиляція  16500 10800 10800 18300 14200
  Водопостачання та водовідведення 16500 10800 10800 18300 14200
  Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів 16500 10800 10800 18300 14200
  Організація та економіка будівництва _ _ _ 18300 14200
Геодезія  та землеустрій   Геодезія  та землеустрій 16500 10800 10800 _ _
193 Інженерна геодезія _ _   18300 14200
  Землеустрій та кадастр _ _   18300 14200
Архітектура та містобудування 191 Архітектура будівель та  споруд 24200   15900 26000 20200
Дизайн 022 Дизайн  19500 12200 12200 _ _
Економіка 051 Економіка 16500 10800 10800 18300 14200
  Економіка в галузі охорони здоров"я       18300 14200
Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 16500 10800 10800 _ _
Менеджмент 073 Менеджмент 16500 10800 10800 18300 14200
Менеджмент в галузі охорони здоров"я       18300 14200
Менеджмент в освітній діяльності       18300 14200
Менеджмент в будівництві       18300 14200
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 16500 10800 10800    
Комп"ютерна інженерія 123 Комп"ютерні системи і мережі 16500 10800 10800 _ _
 uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА