Міжнародні заходи

26–27 листопада в ІІНО КНУБА було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації», у якій взяли участь 89 учасників з різних регіонів України, а також наші зарубіжні колеги з Білорусі, Китаю та Росії.

Тематика конференції розкрила комплексність, міждисциплінарність і багатовекторність проблем просторового розвитку територій та інноваційних підходів до їх вирішення. У доповідях учасників було представлено технічні, організаційні, економічні, екологічні та соціальні засади забезпечення просторового розвитку територій.

Міждисциплінарна тематика конференції стала для наукової спільноти нагодою осмислити та проаналізувати набутий досвід, що, з урахуванням сучасних реалій реформування системи містобудування та землевпорядкування, дозволить науково обґрунтувати перспективи просторового розвитку територій, зробити гідний внесок у справу збагачення концептуального потенціалу української економіки.

Ознайомитися з матеріалами збірника можна за посиланням

https://iino.knuba.edu.ua/images/2020/ZbirnikKONF2020.pdf

sbirnic

 

© Інститут інноваційної освіти КНУБА