Науковий ступінь

п/п

Назва

Вихідні дані

Співавтори

 

1.

Екологічний підхід в оцінці ефективності внутрішньоводоймних процесів водних систем річок Кальміус та Інгулець

Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – 2014. - Вип. 2(85). – С. 161 – 166;

В.М. Удод

О.Г. Жукова

 
 

2.

Наукове обґрунтування використання показника асиміляційного потенціалу та асиміляційної ємності для екологічної оцінки стану ГЕ річок

Екологічна безпека та збалансоване природокористування. – 2014. - Вип. 16. – С. 81 – 92.

В.М.  Удод

 
 

3.

Наукові основи розробки комплексних методів для визначення стану ГЕ р. Інгулець

Екологічна безпека. – 2014. - Вип. 6. – С. 50 – 53.

В.М.  Удод

 
 

4.

Методика оцінки діяльності комерційних банків України та складення їх рейтингу

Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 22 – 27.

В.М.  Удод

 
 

5.

Розработка современных биоценотических методов контроля экологического состояния гидроэкосистем рек

Восточно – Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2014. - Вип. 5/10(71). – С. 4 -11;

 В.М. Удод, Е.Г. Жукова

 
 

6.

Экологическая оценка антропогенной трансформации р. Ингулец

Биосферная совместимость (человек, регион, технологи). – Брянск, 2014. – Вып. 2. – Брянск,2014. – С. 27 – 32.

В.М. Удод

 
 

7

Екологічні новації в політиці Мінекології/

«Белые ночи - 2012»: сб.трудов Межд. наук. чтения. – К., 2012. - С. 59-65.

   

8

Antropologenic transformation of water system Ukraine of the resource evalution approach of state

Topical issues of contemporary science? C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2016

   

9

Економічні аспекти екологічних проблем сучасної України

Topical questions of contemporary science – Aspect Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017 – c.193-297 part 2

   

10

Управління екологічною безпекою в сучасних умовах

Міжнародна науково-практична конференція «Build Master class», 28/11-30/11 2018, с. 384-387

   

11

Concept of innovative marketing in management of enterprise

Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (JARDCS) Volume 12, Issue 7, Special Issue, 2020 pp. 352-358

L. Fedun Igor, L.Vildman Igor, M. Klymchuk Marina, O. Goryn Marta

 
 

12

Exploration and restoration of parts of Poltava’s town fortifications during the Northern War and elements of field fortifications used in the Battle of Poltava in 1709

Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation 2020, 61, рр.91-100 SCOPUS

Trehubov K., Dmytrenko A., Kuzmenko T.

 
 

13

Інженерні методи захисту гідросфери. Термінологічний словник для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

К.: КНУБА, 2014.

В.М. Удод, М.Ю. Яців, О.Г. Жукова

 

14

Природний біоценотичних ресурс (асиміляційний потенціал) поверхневих вод як індикатор сталості їх екозбалансованого розвитку (на прикладі р.Інгулець). Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Інженерні методи захисту гідросфери» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

К.:КНУБА, 2015.

   

15

Методичні вказівки для підготовки індивідуальних завдань для студентів спеціальностей «Публічне управління та адміністрування» рівня підготовки «Бакалавр» заочної форми навчання

Київ, ВСП «ІІНО КНУБА», 2019 р.

Новикова І.В.

 

16

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Публічна політика» для студентів спеціальностей «Публічне управління та адміністрування» рівня підготовки «Бакалавр» заочної форми навчання

Київ, ВСП «ІІНО КНУБА», 2019 р.

Новикова І.В.

 
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА