Наукові публікації

  1. Дружиніна І.В. Залучення сучасних підходів та форматів менеджменту підприємства учасника виробничо- інноваційного кластеру // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф.– К.: ДКС Центр, 2020. – С.139-141.
  2. Дружиніна І.В. Система оцінювання продуктивності стимулювання персоналу як компонента мотиваційного менеджменту // Програма та тези доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, логістики та технологій вУкраїні». – Ніжин: Північний міжрегіональний науковий центр НААН України, 2020. – С. 16.
  3. Druzhynina I.V. Economic and organizational features of updating the tools of work motivation from the standpoint of "management by objectives" // Материали за XVІ международна научна практична конференція «Перспективни въпроси на световната наука». Икономики. – София: Бял ГРАД-БГ, 2020. – С. 23-25.
  4. Druzhynina I.V. Key Performance Indicators in the system of evaluation and motivation of construction personnel // Materials of the International scientific and practical conference «Prospective issues of world science». Economic science. - Sheffield (UK): Science and education LTD, 2020. - Р. 15-17.
  5. Дружиніна І.В. Зміна змісту ієрархії завдань менеджменту персоналу в стратегічному полі трансформацій будівельного підприємства // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць – Вип. 42. – К.: КНУБА, 2020. – С. 169 – 175.
  6. Дружиніна І.В., Михайлова Ю.В. Модернізація аналітичних індикаторів системи мотивації персоналу підприємств – учасників девелоперського будівельного проекту // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць – Вип. 43. – К.: КНУБА, 2020. – С. 141 – 147.
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА