Наукові публікації

  1. Політичні орієнтації українського православного духовенства доби Гетьманщини // Політологічний вісник: Зб. наук пр. – К.: Знання, 2000. – Випуск 6. – С. 210-215.
  2. Конфесійний фактор у зовнішньополітичному іміджі української держави // Нова політика. - 2000. - № 3(29). – С. 52-54.
  3. Іван Мазепа і українська православна церква кінця XVII -- початку XVIII ст.//  Київська старовина. - 1999. - № 4. - С. 159-163.
  4. Проблема активної участі вищої ієрархії Української Православної Церкви в політичному житті українських земель в 2-й пол. XVII-XVIII ст. (історико-політичний аспект)// Історія України. Маловідомі імена, події, факти (збірник статей). – Київ, 1999. - Випуск 9. – С. 251-262.
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА