Історія та діяльність кафедри

Роботу кафедри управління територіями розпочато у 2013 році.

Нині кафедру очолює кандидат економічних наук Чудовська Вікторія Анатоліївна.

Кафедра управління територіями здійснює підготовку фахівців заочної форми навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» за освітньою програмою «Геодезія та землеустрій».

За освітнім ступенем «Магістр» кафедра здійснює підготовку фахівців заочної та денної форм навчання за освітніми програмами «Землеустрій і кадастр» та «Інженерна геодезія».

Навчальний процес з підготовки фахівців за вищевказаними спеціальностями відбувається під керівництвом досвідчених кваліфікованих викладачів – фахівців-практиків, науковців, які налагоджують та координують роботу студентів у напрямі отримання максимального рівня знань та умінь у сфері землеустрою.

Співробітники кафедри активно долучаються до науково-дослідної роботи, проводячи конференції та засідання круглих столів, готують до захисту докторів та кандидатів наук, виступаючи в якості наукових консультантів, керівників, опонентів та рецензентів, а також самі захищають дисертації та отримують ступені кандидатів і докторів наук, та звання доцентів і професорів.

Науково-викладацький склад кафедри рецензує навчально-методичні рукописи, наукові праці, готує монографії, наукові статті та тези, організовує проведення конференцій та круглих столів, а також активно приймає участь у вітчизняних та зарубіжних наукових семінарах, круглих столах, форумах та конференціях.

На базі кафедри здійснюється проведення курсів підвищення кваліфікації для сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів.

Положення про кафедру управління територіями.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА