Наукова робота кафедри

Наукова діяльність кафедри націлена на пріоритетні напрямки фундаментальних і пошукових досліджень економічного і управлінського спрямувань. Результати досліджень оприлюднюються на міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах та круглих столах, а свої доробки викладачі висвітлюють у монографіях, наукових статтях, збірниках та монографіях.
Професорсько-викладацький склад кафедри проводить навчальний процес у поєднанні з науково-дослідною роботою. Наразі, триває робота над вдосконаленням навчальних програм, створенням методичних комплексів навчальних дисциплін закріплених за кафедрою, ведеться активна підготовка навчальних матеріалів до дистанційної форми навчання. Чільне місце відводиться впровадженню в освітянський процес мультимедійних технологій.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА