Історія та діяльність кафедри

Кафедра економіки та менеджменту була створена у 2015 році.

З моменету створення і по сьогоднішній день очолює кафедру доктор економічних наук, професор, відмінник освіти Новикова Іннола Вікторівна.

Кафедра економіки та менеджменту здійснює підготовку фахівців заочної та денної форм навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» за освітньою програмою «Економіка», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент, «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

За освітнім ступенем «Магістр» кафедра здійснює підготовку фахівців заочної та денної форм навчання за освітніми програмами «Організація та економіка будівництва», «Економіка», «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент в галузі охорони здоров’я», «Менеджмент в освітній діяльності» та «Менеджмент у будівництві».

 Навчальний процес з підготовки фахівців за вищенаведеними спеціальностями відбувається під керівництвом досвідчених кваліфікованих викладачів – фахівців-практиків, науковців, які спрямовують роботу своїх підопічних таким чином, щоб максимально підготувати їх до професійної діяльності у сфері економіки, управління, управління та адміністрування.

Співробітники кафедри активно проводять науково-дослідну роботу у співробітництві з кафедрами КНУБА, готують до захисту докторів та кандидатів наук, де виступають як наукові консультанти, керівники та опоненти.

Професорсько-викладацький склад кафедри виконує рецензування рукописів навчально-методичної літератури, науково-економічних праць, є розробниками навчальних посібників і підручників, приймає активну участь у написанні монографій, наукових статей, а також є активними учасниками вітчизняних і зарубіжних наукових семінарів, круглих столів, форумів та конференцій.

Положення про кафедру економіки та менеджменту

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА