Історія та діяльність кафедри

Кафедра Економіки та менеджменту створена у 2015 році.
На кафедрі працюють 17 викладачів, з них 3 доктори наук, 10 кандидатів наук, 3 викладача та асистент.
Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Новикова Іннола Вікторівна.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА