Вимоги нових ДБН будуть враховані при розробці атестаційних робіт з цивільного будівництва – Дмитро Прусов

1 листопада набули чинності нові ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади» (на заміну ДБН В.2.2-16-2005).

Нові ДБН затверджено Наказом Мінрегіону №85 від 26.03.2019 року, та опубліковано 30.07.2019 року в Інформаційному бюлетені Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №7/2019.

Положення ДБН В.2.2-16:2019 поширюються на проектування та будівництво однозальних і багатозальних будівель і споруд закладів культури та дозвілля, окремо розташованих та вбудованих у багатофункціональні центри: кінотеатрів цілорічної та сезонної дії; театрів; клубних закладів.

Вказані будівельні норми не поширюються на цирки, нічні клуби, спеціалізовані театри і кінотеатри.

Ми попросили завідувача кафедри, доктора технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника Дмитра Едуардовича Прусова прокоментувати зміни у державних будівельних нормах , адже кафедра будівництва та інформаційних технологій  Інституту інноваційної освіти КНУБА, яку він очолює, є випусковою кафедрою за освітніми програмами «Промислове і цивільне будівництво» та  «Міське будівництво і господарство».

Але спочатку коротко про самі зміни.
Так, у нових ДБН, зокрема, змінено та розширено розділ вимог до земельних ділянок для розміщення кінотеатрів, театрів, клубних закладів; введено норми щодо збільшення в 2 рази кількості жіночих вбиралень у кінотеатрах і театрах; встановлено вимоги щодо дотримання у залах для глядачів у закладах культури основних вимог щодо об’ємно-планувального рішення і акустичного оздоблення, які диференційовані в залежності від призначення зали; прописано параметри влаштування доступного простору для людей з інвалідністю, посилено вимоги безпеки у випадку пожежі, тощо.

«Випускники освітнього рівня "Магістр", яких готує наш Інститут, є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі. Тому рівень підготовки їх відповідає найсучаснішим освітнім тенденціям, а програми враховують усі зміни і нововведення галузі, - розповідає Дмитро Прусов. – Зокрема, студенти  програми ПЦБ для здобуття освітнього рівня "магістр" виконують атестаційні роботи, які присвячено питанням проектування промислових і цивільних споруд, серед яких і проектування нових і реконструкцію існуючих однозальних і багатозальних будинків та споруд культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів.
Отже, всі вимоги та особливості планування, проектування, будівництва та експлуатації такого типу будівель, що запропоновані у нових ДБН В.2.2-16:2019, будуть враховані при розробці атестаційних робіт з цивільного будівництва, що сприятиме сучасній та якісній підготовці висококваліфікованих фахівців будівельної галузі».

Керівник кафедри, яка є однією з найбільших в інституті, нагадує, що після закінчення магістратури випускники можуть працювати на посадах:  керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій; керівник будівельного підприємства, установи чи організації; керівник управління міським комунальним господарством; керівник з питання управління та планування розвитком міських територій; керівник комунальних підприємств, установ і організацій".

prusov1

Інтерв’ю з завідувачем кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНО КНУБА, доктором технічних наук, доцентом, старшим науковим співробітником Дмитром Прусовим дивіться за посиланням https://youtu.be/aMWMrNqELDY

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА