Майбутні магістри будівельних спеціальностей захищають атестаційні роботи

«На кафедрі будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА розпочався цикл проведення захистів атестаційних робіт на здобуття освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво».

В атестаційних роботах на здобуття освітнього ступеню "Магістр" зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» вирішуються проблеми з  проектування промислових і цивільних споруд; організації та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерної підготовки, будівництва та комплексної реконструкції будівель і споруд.

"Випускники освітнього рівня "Магістр", яких готує наш Інститут, є затребуваними спеціалістами у будівельних компаніях та організаціях, в органах міського управління, проектних інститутах, на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі, - розповідає завідувач кафедрою будівництва та інформаційних технологій, доктор технiчних наук, доцент Дмитро Прусов. - Після закінчення магістратури випускники можуть працювати на посадах:  керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій; керівник будівельного підприємства, установи чи організації; керівник управління міським комунальним господарством; керівник з питання управління та планування розвитком міських територій; керівник комунальних підприємств, установ і організацій".

Студенти у свою чергу наголошують на тому, що здобуття диплома магістра розширює їх можливості і щодо реалізації своїх планів працевлаштування, і щодо кар’єрного зростання. А навчання в Інституті інноваційної освіти – це не лише нові знання і цікавий досвід. Тут створюються максимально комфортні умови для кожного студента, і навчальний процес повністю адаптований до потреб працюючої людини.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА