Історія та діяльність кафедри

Діяльність Кафедри розпочато з 1993 року в складі створеного Факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців, з 2005 року – Кафедра будівництва і архітектури Інституту післядипломної освіти КНУБА, і з 2015 року – Кафедра будівництва та інформаційних технологій Інституту інноваційної освіти КНУБА.

 

Головними напрямки діяльності є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з метою отримання ними вищого освітнього рівня, нової кваліфікації, нової спеціальності на основі раніше отриманих.

 

Кафедра будівництва та інформаційних технологій є випусковою кафедрою за освітніми програмами «Промислове і цивільне будівництво» , «Міське будівництво і господарство» та «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів». 

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр».

Навчання проводиться за такими напрямами підготовки:

Галузь знань:19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітні програми:

«Міське будівництво та господарство» (МБГ)

«Промислове і цивільне будівництво» (ПЦБ)

«Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

 

Окрім освітньої діяльності, Кафедра будівництва та інформаційних технологій провадить  наукову, методичну, міжнародну та профорієнтаційну діяльність.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА