РОЗДІЛ «ТВОРЧИЙ КОНКУРС»

Вступнику
РОЗДІЛ «ТВОРЧИЙ КОНКУРС»
Тема клаузури: «Приватний житловий будинок».
Завданняна основі даного завдання і вихідних даних (конкретного варіанту ситуаційної схеми ділянки) запроектувати приватний житловий будинок на одну родину з урахуванням характеру ділянки та відповідним складом функціональних груп приміщень. Папір формату А1.
Мінімальний обов'язковий склад проєкту-клаузури:
  1. Схема генплану ділянки
  2. Плани поверху(-ів)
  3. Фасади (не менше двох)
  4. Розріз будинку (один розріз через сходи)
  5. Перспективне зображення будинку
  6. Елементи малих архітектурних форм та благоустрою території, окремо запроектована одна мала архітектурна форма.
© Інститут інноваційної освіти КНУБА