Майстерня кераміки

Майстерня кераміки функціонує на базі ВСП " Київський індустріальний коледж КНУБА". ЇЇ очолює викладач кафедри архітектурно-проектної справи ВСП «ІІНО КНУБА» Олександр Миколайович Шолуха 

 21 02 19 15 09 4455   2021 02 19 15 10 2977   2021 02 19 15 09 456
 20200709 140955   2021 02 19 15 09 441  2021 02 19 15 09 452 1
 2021 02 19 15 09 4455  20180613 113008  20180921 155301
 20180921 155327  20180921 160342  20200924 190721
 20181004 104932  20190417 162338  20190520 114854
 PC020310   2021 02 19 15 09 454  

 

 20190620 142633  20181004 104922  20200925 140113
 2021 02 19 15 09 44  2021 02 19 14 57 531  2021 02 19 14 57 53

 448  450  451

 

 ker

Шолуха Олександр Миколайович

Викладач кафедри архітектурно-проектної справи «ІІНО КНУБА»

    Зареєстрований профіль науковця:


   E-library

https://elibrary.com.ua/member.php

   Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ПРОФЕСІЙНА ТА НАУКОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

Освіта (назва ЗВО, спеціальність, кваліфікація)

Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка, 2006, «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», спеціаліст

Науковий ступінь (зазначити спеціальність)

Кандидат мистецтвознавства

26.00.01. – Теорія та історія культури; тема дисертації «Миргородська школа мистецької кераміки в художній культурі України кінця XIX – першої третини XX століття», диплом ДК №058205 від 26.11.2020 р.

Вчене звання (зазначити по якій кафедрі)

-

Науково-педагогічний стаж роботи в ЗВО ІІІ-ІV рівня

14 років

Науково-педагогічний стаж роботи в ВСП «ІІНО КНУБА»

2 роки

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Член Національної спілки художників України

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Диципліни за спеціальністю 022 «Дизайн»:

Бакалавр:

 1. Скульптура
 2. Мистецтво і архітектура регіонів України
 3. Біодизайн
 4. Матеріалознавство

Наявний досвід викладання дисциплін (у попередні роки):

 1. Мистецтво художньої кераміки

 НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (за 5 років)

Автор 4 наукових та науково-методичних публікацій, зокрема, 2 у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (у тому числі до наукометричних баз Google Scholar, РІНЦ). За останні 5 років 4 публікації:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, міжнародні публікації:

 1. 1. Шолуха О. Мистецькі технології Миргородського художньо-керамічного навчального осередку // Studia ucrainica varsoviensia. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. № 4 S. 499–508.
 2. 2. Шолуха О. Миргородський художньо-керамічний навчальний осередок – віхи становлення. Кінець ХІХ – перша третина ХХ століття // British Journal of Educational and Scientific Studies. London : Imperial College Press, 2016. № 1 (23), (January – June). Volume XIІ. P. 268–273.

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та /або патентів загальною кількістю п’ять досягнень

Статті:

1.Шолуха О.М. Найкращий пам’ятник видатному земляку // Порцеляна. 2017. № 1. С. 44–52.

2.Шолуха О.М. Найкращий пам’ятник видатному земляку // Порцеляна. 2017. № 2. С. 60–68.

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Найменування організації, установи, закладу

Період навчання

Програма чи тематика підвищення кваліфікації

Документ, який підтверджує підвищення кваліфікації

початок

кінець

1

Курси підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі ВНЗ І-ІІ р.а. з питань застосування інноваційних технологій, форм, методів і засобів навчання у психолого-педагогічній та науково-дослідній діяльності» в Інституті мистецтв Київського Університету імені Бориса Грінченка.

20 лютого 2020р

20 березня 2020р.

«Застосування інноваційних технологій, форм, методів і засобів навчання у психолого-педагогічній та науково-дослідній діяльності».

Cвідоцтво №28 –Н

2

Захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Теорія та історія культури» в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського.

29 вересня 2020р.

29 вересня 2020р.

«Миргородська школа мистецької кераміки в художній культурі України кінця XIX – першої третини XX століття»

Диплом ДК № 058205

 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Результати науково-дослідної роботи представлені на міжнародних науково-практичних конференціях

Шолуха О. До історії функціонування технічних відділень архітектурно-будівельної кераміки при Миргородському художньому навчальному осередку // Матеріали V Всеукр наук. конф. «Вайнгортівські читання», листопад 2013 р. / за ред. О. Белявської. Полтава : Дивосвіт, 2013. С. 330–338.

Шолуха О. Внесок О. Сластьона в розвиток музейної справи в місті Миргороді // Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 25–27 вер. 2013 р. / Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. Львів, 2013. С. 652–655.

Шолуха А. Творчество и педагогическая деятельность выпускников художественно-графического факультета Витебского государственного педагогического института имени С. Кирова Л. Пестича и супругов Кириченко на базе Миргородского керамического техникума-колледжа. Последняя треть XX – начало XXI в. // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: У 5 частках. Ч. 5: Праблемы захавання і папулярызацыі культурнай спадчыны: мат. Міжнар. навук.-практ. канф.: г. Мінск, 25–26 красавіка 2013 г. / редкал.: А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы, і літаратуры НАН Беларусі. Мінск : Права і эканоміка, 2013. С. 130–138.

Шолуха О. Керамісти-орнаменталісти В. Кричевський, М. Жук в українському мистецтві кінця XIX – початку XX ст. // Сіверщина в історії України: зб. наук. пр. Київ, Глухів : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. Вип. 7. С. 187–191.

Шолуха О. Соборність України у кераміці вихованців Миргородської художньо-промислової школи (початок XX ст.) // Аркасівські читання: матеріали IV Міжнар. наук.-практ конф. (11–12 квітня 2014 р.). Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. С. 285–287.

Шолуха О. «Всеукраїнське змислення» Опанаса Сластьона як національне підґрунтя і методологічний принцип орнаментації кераміки, виконаної на базі майстерень Миргородської художньо-промислової школи // Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн. 2: зб. наук. праць / редкол.: гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є.А. Антонович. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. С. 418–423.

 Досвід практичної роботи за спеціальністю, наукове консультування установ, підприємств, організацій:

З 2010р. член Національної спілки художників України

1999 – Участь у Третьому всеукраїнському симпозіумі монументальної кераміки  в Опішному

«Поезія гончарства на майданах і в парках України» (с. Опішня)

2005 – Участь у всеукраїнському симпозіумі художньої кераміки 

«УКРАЇНА СОБОРНА» (м. Слов’янськ);

2006 – Всеукраїнська художня виставка «Моя Україна–2006» (м. Київ);

2009 – Всеукраїнська художня виставка «Микола Гоголь – Україна і світ» (м. Полтава);

2009 – Міжнародний мистецький проект «Мистецтво замість гармат» (м. Полтава);

2009 – 1 Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (с. Опішня);

2009 – 11 Всеукраїнська художня виставка «День художника» (м. Київ);

2009 – Всеукраїнська художня виставка     «Різдво – 2009» (м. Київ):

2010 – Всеукраїнська художня виставка «Світ Божий як Великдень» (м. Луцьк);

2010 – Всеукраїнська художня виставка присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній Війні (м. Київ);

2010 – 2 Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (с. Опішня);

2011 – 3 Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК у Опішному!» (с. Опішня);

2017 – Українське Бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського (с.Опішня);

2017 – нагороджений почесною грамотою та нагрудним знаком Полтавської обласної ради, Наказ № 169 від 21.09.2017 р. – «За багаторічну плідну творчу діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток національного мистецтва, збереження і популяризацію кращих традицій українського гончарства»;

2018 – Всеукраїнська художня виставка «Різдво – 2018» (м. Київ);

2019 – Всеукраїнська виставка декоративно-прикладного мистецтва «Світ Божий як Великдень» (м. Ізмаїл);

2019 – Всеукраїнська художня виставка «Різдво – 2019» (м. Київ);

2019 – Міжнародне бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського – Нагороджений дипломом «За яскравий мистецький хист» (с. Опішне);

2019 – Участь у Всеукраїнському виставково-мистецькому проекті «Зооморфна пластика в сучасній кераміці» (м. Київ, Національний музей українського народного декоративного мистецтва).


perelikjpg

 1. 1. Загальні відомості.

 Навчально-художня-майстерня (№101) розташована у лівому крилі на першому поверсі навчального корпусу коледжу. Вона складається з трьох дільниць та роздягальні.

Загальна площа майстерні становить – Sмайст = 113,25 м2.

 Формувальна дільниця

Загальна площа дільниці – Sформ.д. = 63,25 м2

Загальний об’єм формувальної дільниці – Vформ.д. = 183,42 м3

Використовується для проведення практичних (формування) та теоретичних занять з дисципліни «Професійна майстерність» для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Використовується для проведення практичних (формування) та теоретичних занять з дисциплін «Мистецтво художньої кераміки», «Скульптура», «Мистецтво і архітектура регіонів України» для студентів спеціальності 022 «Дизайн».

Дільницю для проведення занять оснащено:

 • гончарними кругами (електричні 2 шт., механічні 3 шт.);
 • столами для ліплення (стоячи 5 шт.);
 • столами для ліплення рисування та писання (сидячи 4 шт.);
 • етажеркою для зберігання студентських робіт (1 шт.).

Поверхня стін має бежевий колір, стеля – білий. Підлогу дільниці вкрито лінолеумом вохристого кольору. Для освітлення в приміщенні використовується як штучне (лампи денного світла) так і природне – через вікна. Площа вікон складає Sвікон. = 18,40 м2.

На дільницю здійснюється електропостачання (розташовані розетки з напругою 220 В) та підведено холодну воду.

Вентиляція дільниці природна (через вікна та двері).

Опалення здійснюється за допомогою системи водяного опалення з чавунними радіаторами.

 Живописна дільниця

Загальна площа дільниці – Sжив.д. = 30 м2

Загальний об’єм живописної дільниці – Vживоп.д. = 87,54 м3

Використовується для проведення практичних (формування) та теоретичних занять з дисципліни «Професійна майстерність» для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Використовується для проведення практичних (формування) та теоретичних занять з дисциплін «Мистецтво художньої кераміки», «Скульптура», «Мистецтво і архітектура регіонів України» для студентів спеціальності 022 «Дизайн».

Дільницю для проведення занять оснащено:

 • робочими столами;
 • поличками для зберігання матеріалів та книг;
 • етажеркою для зберігання зразків виконання програмних завдань з дисципліни;

Поверхня стін має вохристий колір, стеля – білий. Підлогу дільниці вкрито лінолеумом світло коричневого кольору. Для освітлення в приміщенні використовується як штучне (лампи денного світла) так і природне – через вікна. Площа вікон складає Sвікон. = 9,20 м2.

На дільницю здійснюється електропостачання (розташовані розетки з напругою 220 В) та підведено холодну воду.

Вентиляція дільниці природна (через вікна та двері).

Опалення здійснюється за допомогою системи водяного опалення з чавунними радіаторами.

 Випалювальна дільниця

Загальна площа дільниці – Sвип.д. = 13 м2

Загальний об’єм випалювальної дільниці – Vвип.д. = 35 м3

Використовується для проведення практичних (формування) та теоретичних занять з дисципліни «Професійна майстерність» для студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Використовується для проведення практичних (формування) та теоретичних занять з дисциплін «Мистецтво художньої кераміки», «Скульптура», «Мистецтво і архітектура регіонів України» для студентів спеціальності 022 «Дизайн».

Дільницю для проведення занять оснащено:

 • електричною випалювальною піччю СНО 3,2х3х2,3/13М1;
 • поличками для зберігання матеріалів;
 • компресором масляним «Бриз»;
 • витяжною шафою з примусовою вентиляцією.

Поверхня стін має бежевий колір, стеля – білий. Підлога дільниці бетонна з гранітною крихтою. Для освітлення в приміщенні використовується як штучне (лампи денного світла) так і природне – через вікно. Площа вікна складає Sвікон. = 1,05 м2.

На дільницю здійснюється електропостачання (розташовані розетки з напругою 220 В). Вентиляція дільниці як природна (через вікна та двері) так і штучна через вмонтований у вікно електровентилятор.

Опалення здійснюється за допомогою системи водяного опалення з чавунними радіаторами.

 Роздягальня

Загальна площа – Sрозд. = 7 м2

Загальний об’єм роздягальні – Vрозд. = 20м3

Використовується студентами для підготовки до роботи з керамічними матеріалами (одягання робочого вбрання) та зберігання особистих речей.

Роздягальню оснащено:

 • шафами для одягу;
 • поличками для зберігання речей;

Поверхня стін має бежевий колір, стеля – білий. Підлога роздягальні бетонна з гранітною крихтою. Для освітлення приміщення використовується лампи денного світла.

Вентиляція роздягальні природна (через двері).

«ПОГОДЖЕНО»

Завідувач навч. практики

_______Н. Ю. Панченко

«___» _________ 2020 року

 

 

ПЛАН

проведення випалів у 2020 – 2021 навчальному році

 

 

№п/п

 

вид випалу

 

дата

 

примітки

1 семестр

 

1.

утильний

25.09.20

200 кВт

 

2.

полив’яний

29.09.20

200 кВт

 

3.

утильний

30.10.20

200 кВт

 

4.

полив’яний

06.11.20

200 кВт

 

5.

утильний

11.12.20

200 кВт

 

6.

полив’яний

18.12.20

200 кВт

_------------

1200 кВт

2 семестр

 

1.

утильний

01.03.21

200 кВт

 

2.

полив’яний

05.03.21

200 кВт

 

3.

утильний

16.04.21

200 кВт

 

4.

полив’яний

23.04.21

200 кВт

 

5.

утильний

14.05.21

200 кВт

 

6.

полив’яний

21.05.21

200 кВт

 

7.

утильний

28.05.21

200 кВт

 

8.

полив’яний

04.06.21

200 кВт

 

9.

утильний

08.06.21

200 кВт

 

10.

полив’яний

15.06.21

200 кВт

 

11.

утильний

16.06.21

200 кВт

 

12.

полив’яний

18.06.21

200 кВт

_------------

2400 кВт

Завідувач навчально-художньою майстернею ______________ О. М. Шолуха

 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА