У студентів 3 курсу кафедри архітектурно-проектної справи відбулася малювальна практика

Творчі роботи студентів відображають різноманітні архітектурні об’єкти міста, зокрема культові споруди, пам’ятки культурної спадщини, містобудівні комплекси тощо.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА