Історія та діяльність кафедри

Історія та діяльність кафедри

Кафедра утворилась 26.09.2017 року (Наказ № 04-03/36, від 26.09.2017р.), але фактично спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» була відкрита на кафедрі Будівництва і архітектури після отримання відповідної ліцензії на освітню діяльність Міністерства освіти України на початку 2016 року.

Влітку 2016 року був проведений перший набір студентів на навчання за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». З 2018 року проходить набір студентів на спеціальність 022 «Дизайн».

Кафедра проводить підготовку фахівців денної, вечірньої та заочної форми навчання за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми ступенями на базі повної загальної середньої освіти, на базі навчальної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, освітнім ступенем молодшого бакалавра, а також на базі ступеню бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Навчальний процес з підготовки фахівців за спеціальністю відбувається під керівництвом досвідчених кваліфікованих викладачів – фахівців-практиків, архітекторів-науковців, які спрямовують роботу своїх підопічних таким чином, щоб максимально підготувати їх до професійної діяльності у сфері архітектури та містобудування.
Співробітники кафедри активно ведуть науково-дослідну роботу у співробітництві з кафедрами архітектурного факультету КНУБА. Професорсько-викладацький склад кафедри виконує рецензування рукописів навчально-методичної літератури, науково-технічних праць, є розробником навчальних посібників і підручників, приймає участь у вітчизняних і зарубіжних наукових семінарах та конференціях. Проводить міжнародну діяльність.

На кафедрі акредитовані наступні Освітні програми: ОПП «Архітектура будівель та споруд» (бакалавр, магістр) зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» та ОП «Дизайн» (бакалавр) зі спеціальності 022 «Дизайн».

З лютого 2018 року кафедру очолювала доктор архітектури, доцент Ковальська Гелена Леонідівна.

З квітня 2019 року кафедру архітектурно-проектної справи ВСП "ІІНО КНУБА" очолює кандидат архітектури, доцент Авдєєва Наталія Юріївна.

З березня 2023 року кафедру інноваційної архітектури та дизайну очолює кандидат архітектури, доцент Ященко Олексій Федорович.© Інститут інноваційної освіти КНУБА