Склад кафедри

 

На кафедрі архітектурно-проектної справи працює 15 викладачів, із них 2 доктора наук, 6 кандидатів наук, 1 старший викладач, 6 викладачів.

 

0 02 04

Завідувач кафедри
Авдєєва Наталія Юріївна
 

Кандидат архітектури, доцент.

У 2002 році закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ, за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд» та здобула кваліфікацію архітектура-художника.
Зареєстрований профіль: 1) ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID. https:// orcid.org/0000-0002-9170-6185; 2) Google Scholar. (https://scholar.google.com.ua /citations?hl=ru&user =o2wg A9gAAAAJ& cstart=0&pagesize=20) – Статистика цитування 16; h-индекс 2; i10-индекс 1; Пошуковий профіль науковця на порталі Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – ID: 0042771 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0042771.
Опубліковано більше 100 публікацій, з них 4 навчально-методичні, 30 у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 1 навчальному посібнику

Колектив кафедри:

Авдєєва Наталія Юріївна, завідувач кафедри, кандидат архітектури, доцент.

Дисципліни:

Поколенко Вадим Олегович, професор, доктор технічних наук.

Дисципліни:

 • Перспективні напрямки розвитку житлового будівництва в Україні
 • Економіка і менеджмент в архітектурі
 • Дипломне проектування (розділ менеджмент)

Русевич Тетяна Вікторівна, доцент, кандидат архітектури.

Дисципліни:

 • Реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі
 • Архітектурна екологія
 • Синтез мистецтв
 • Історія архітектури і містобудування
 • Композиція архітектурна
 • Дипломне проектування

Бібер Світлана Гавриілівна, старший викладач.

Дисципліни:

 • Основи комп’ютерного моделювання
 • Основи дизайну архітектурного середовища
 • Курсове проектування
 • Дипломне проектування
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА