https://iosrepair.com/img/pkv-games/ https://iosrepair.com/img/bandarqq/ https://iosrepair.com/img/dominoqq/ https://1618designs.com/-/pkvgames/ https://1618designs.com/-/bandarqq/ https://1618designs.com/-/dominoqq/ https://1618designs.com/-/pokerqq/ https://1618designs.com/-/qq/
Денисова Аліна Сергіївна

Денисова Аліна Сергіївна

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

 

 zis

Денисова Аліна Сергіївна

Викладач кафедри інноваційної архітектури та дизайну

ВСП «ІІНО КНУБА»

Зареєстрований профіль науковця:

Citations ID Google Scholar

Статистика цитування – ; h-инд. –https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=i7UAyZIAAAAJ

ResearcherID

https://publons.com/researcher/4158605/

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0003-2589-7988

Контакти:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ПРОФЕСІЙНА ТА НАУКОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

Освіта (назва ЗВО, спеціальність, кваліфікація)

Диплом магістра

Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» 2019 р.,

спеціальність «Архітектура будівель та споруд», кваліфікація магістр, архітектор

(М19 №089332 від 30.06.2019)

Науковий ступінь (зазначити спеціальність)

Аспірантура. Київський національний університет будівництва і архітектури з 2020 р. Спеціальність 022 Дизайн 05.01.03 – технічна естетика. Тема дисертації: «Методи формування сучасного комунікативного простору в інтер’єрах громадських будівель»

Вчене звання (зазначити по якій кафедрі)

Науково-педагогічний стаж роботи в ЗВО ІІІ-ІV рівня

1 рік 1 міс.

Науково-педагогічний стаж роботи в ВСП «ІІНО КНУБА»

1 рік 1 міс.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»:

Бакалавр:

 1. Архітектурне проєктування
 2. Переддипломна практика
 3. Підготовка атестаційної роботи

Магістр:

 1. Концептуальне архітектурне проєктування
 2. Спецкурс «Архітектурна екологія» (практичні)

 

Дисципліни за спеціальністю 022 «Дизайн»:

Бакалавр:

 1. Дизайн-проєктування

 2. Виконання атестаційної роботи бакалавра

 3. Екологічні основи інтер’єру

 4. Ландшафтний дизайн

 5. Біодизайн

 

МОНОГРАФІЇ/ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ПІДРУЧНИКИ/ МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Методична література

Наявність виданої 1 навчально-методичної роботи, зокрема:

 • Розробка, оформлення та захист Атестаційної випускної роботи на здобуття першого (бакалаврського) рівня освіти: методичні рекомендації для студентів спеціальності 022 «Дизайн» (освітня програма «Дизайн») / Н.Ю. Авдєєва, С.Г. Бібер, А.С. Денисова // – К: ВСП «ІІНО КНУБА», 2021. – 32 с.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (за 5 років)

Автор 9 наукових та науково-методичних публікацій, зокрема, 2 у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (у тому числі до наукометричних баз Google Scholar, РІНЦ). За останні 5 років 9, зокрема, 2 (у фаховому виданні):

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, міжнародні публікації:

1)Денисова А.С. Екзистенційний підхід до проектування дизайну інтер'єрів / А.С. Денисова, Т.В. Русевич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. В.В. Товбич. – К., КНУБА, 2021. – Вип. 58. – (у друці). У фаховому виданні.

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та /або патентів загальною кількістю п’ять досягнень

Статті:

1)Авдєєва М.С., Авдєєва Н.Ю., Денисова А.С. Синтез мистецтв при проектуванні сучасного комунікативного простору в інтер’єрах громадських будівель / М.С. Авдєєва, Н.Ю. Авдєєва, А.С. Денисова // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. – Вип.2 (25). – C. 250-257. У фаховому виданні.

Тези доповідей:

1) Денисова А.С., Русевич Т.В. Підходи до формування нової храмової архітектури в історично сформованому архітектурному ансамблі // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали І Міжнар. Наук.-практ. Конф. (м.Київ, 10-11 жовтня 2019р.). К.:ДКС Центр, 2019. -155-157 с.

2) Денисова А.С., Русевич Т.В. Архітектурна семіотика – синтез образу і змісту // Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції 21 листопада 2019р.: Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору. – К.:КНУБА, 2020.

3) Денисова А.С., Чубенко О.В Комунікативний простір ТРК в залежності від потреб споживачів // Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції 21 листопада 2019р.: Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору. – К.:КНУБА, 2020.

4) Денисова А.С., Шадура В.С. Особливості формування атріумного простору як засобу енергоефективності ТРЦ // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2020 р.). К.:ДКС Центр, 2020. -191-193 с.

5) Денисова А.С., Шадура В.С. Особливості формування атріумного простору як засобу енергоефективності ТРЦ // АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 16-18 листопада 2020 р. – К.НАУ, 2021. – (у друку)

6) Денисова А. С. Умови, що впливають на формування комунікативного простору в дизайні сучасного офісу / Семикіна О.В., Денисова А. С., Даутова Н. А., Даутова О. А. // V Міжнародна науково-практична конференція «Science and education: problems, prospects and innovations» (4-6 січень 2021 року) – ISBN 978-4-9783419-52 – С. 873-877.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Найменування організації, установи, закладу

Період навчання

Програма чи тематика підвищення кваліфікації

Документ, який підтверджує підвищення кваліфікації

початок

кінець

1

Міжнародний AllBau-Campus 2020-2 –онлайн-курс підвищення кваліфікації для викладачів напрямків архітектура, дизайн, промислове і цивільне будівництво. Сертифікація проведена авторизованим партнером концерну Nemetschek Group in CIS countries: Allbau Software GmbH, Berlin, КНУБА,

ІІНО КНУБА

29 вересня 2020р.

26 жовтня 2020р.

Міжнародні курси підвищення кваліфікації для викладачів напрямків архітектура, дизайн, промислове і цивільне будівництво за програмою Аllplan CAD: Architecture & Engineering & Design

(180 годин 6 кредитів ECTS)

Сертифікат №9906

Сертифікати/свідоцтва за посиланням: https://iino.knuba.edu.ua/2017-08-27-11-33-37/kafedry/kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/16-kafedra-arkhitekturno-proektnoi-spravy/987-pidvishchennya-kvalifikatsiji-npp

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Основні наукові дослідження Денисова А.С. пов’язані з вивченням особливостей та методів проектування комунікативного простору громадських будівель та споруд, що дозволить поповнити та розширити знання проектувальників та дизайнерів про характеристики архітектурного простору, психологічний вплив дизайну середовища на людину, розширити творчі можливості архітекторів та дизайнерів, буде сприяти підвищенню ефективності проектування в цілому. Результати науково-дослідної роботи представлені на 4 міжнародних науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених та семінарах.

Показники професійної діяльності

Показник

Усього

Загальна кількість публікацій:

9

-наукових публікацій

6

- наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторські свідоцтва, та / або патентів

1

-наукових публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

1

-монографій

-

-навчально-методичних праць

1

-навчальних посібників

-

-підручників

-

Захищено: -докторів наук

- осіб

-кандидатів наук

- осіб

Науковий керівник:

- осіб

Науковий консультант:

- осіб

 

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Участь у міжнародних конференціях

 • «Підходи до формування нової храмової архітектури в історично сформованому архітектурному ансамблі» Русевич Т.В., Денисова А.С. Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали І Міжнар. Наук.-практ. Конф. (м.Київ, 10-11 жовтня 2019р.).
 • «Особливості формування атріумного простору як засобу енергоефективності ТРЦ» Денисова А.С., Шадура В.С. Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2020 р.).
 • «Особливості формування атріумного простору як засобу енергоефективності ТРЦ» Денисова А.С., Шадура В.С. АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 16-18 листопада 2020 р.)
 • Участь у міжнародній конференції. V Міжнародна науково-практична конференція «Science and education: problems, prospects and innovations» (4-6 січень 2021 року).

 

Організаційна робота (виставки, профорієнтаційні заходи, конференції, круглі столи, воркшопи):

1) Участь в організації круглого столу на тему «Стилістика сучасної архітектури. Архітектура. Дизайн. Стилістика. Історія. Від 1960-х до 2060-х» з нагороди 90-річчя Київського національного університету будівництва і архітектури для студентів архітекторів та дизайнерів 3-6 курсів, що мали змогу поділитися досвідом навчання та науковою новизною концептуальних підходів до процесу проєктування.

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю, наукове консультування установ, підприємств, організацій:

Формування дистанційного курсу на платформі Moodle, на сайті ІІНО «Архітектурне проєктування»

Здобутки викладача (СЕРТИФІКАТИ, ПОДЯКИ, НАГОРОДИ)

Денисова А.С. отримано: 1) Подяка директора ВСП «ІІНО КНУБА» «за сумлінну працю, особистий внесок в підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагороди 90-річчя Київського національного університету будівництва і архітектури».

 1   20210305  5  
 2  3    
       
© Інститут інноваційної освіти КНУБА
https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/pkv-games/ https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/bandarqq/ https://moneydaily.my.id/wp-content/uploads/dominoqq/ https://adlgaward.id/wp-content/uploads/-/pkv-games/ Pkv Games https://sahivsoc.org/FileUpload/-/pkv/ https://sahivsoc.org/FileUpload/-/dominoqq/ https://sahivsoc.org/FileUpload/-/bandarqq/ https://dailycrm.my.id/wp-content/uploads/pkv-games/
dominoqq gb777 pkv games poker qq slot raffi ahmad judi bola euro bandarqq slot depo 5k slot depo 25 bonus 25 slot raffi ahmad slot bonus new member judi bola euro pkv games slot77 slot77 slot77 dominoqq slot depo 25 bonus 25 Judi Bola Euro bandarqq pkv games slot77 judi bola euro slot raffi ahmad mix parlay judi bola euro Dominoqq BandarQQ Pkv Games BandarQQ QQ Online DominoQQ Pkv Games Slot Depo 5k Dominoqq Bandarqq Judi Bola Euro