Курси підвищення кваліфікації інженерів-консультантів в ІІНО КНУБА, які організовано спільно з Асоціацією Інженерів-Консультантів України, що є єдиним повноважним представником FIDIC в Україні і представляє українські компанії, які діють як незалежні проектувальники і консультанти в області всіх видів споруд, в ІІНО КНУБА вже стартували.

Перша група майбутніх сертифікованих фахівців розпочала навчання, яке проводять викладачі ІІНО КНУБА та фахівці Асоціації Інженерів-Консультантів України.

incener

Чому інженерно-консультаційні послуги стають невід’ємною складовою сучасного будівельного процесу, а інженери-консультанти  все більш затребувані на  українському ринку праці?

Як відомо, будівництво – складний і багатогранний процес, а його кінцевий продукт має відповідати проектним рішенням, будівельним нормам, вимогам технічного регламенту, запитам інвесторів та споживачів.

Враховуючи ризики, які виникають при спорудженні й експлуатації об’єктів нерухомості, на всіх учасників будівельного процесу покладається висока відповідальність. Це стосується і замовників, до яких законодавство хоч і не встановлює спеціальних вимог (така діяльність не підлягає ліцензуванню), але, водночас, покладає серйозні повноваження та передбачає досить жорсткі санкції у разі порушень. Розумне та законне витрачання коштів, забезпечення якості і термінів будівництва та його відповідність чинним будівельним нормам   вимагають від замовників певних професійних навичок (і це особливо актуально в умовах фінансової децентралізації, коли замовниками будівництва можуть виступати районні, селищні, сільські ради).

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що утримання фахової служби замовника у розпорядників коштів, для яких будівництво не є основним видом діяльності (наприклад, на рівні сільських громад), є недоцільним. У цих країнах є організації, які на договірних засадах виконують функції замовника та фахово управляють проектом. Саме тому незалежний інженер-консультант активно запроваджується в Україні.

Інженер-консультант виконує цілий ряд медіаторських функцій, зокрема:

  • виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту;
  • займається підбором постачальників і підрядників;
  • об’єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях;
  • несе відповідальність за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень;
  • у разі необхідності залучається до участі у вирішенні спорів, особливо на етапах досудового (позасудового) врегулювання: управління претензіями, медіації, адьюдикації через Раду з врегулювання спорів (Dispute Adjucation Board, DAB), арбітражу;
  • та інші функції.

Інженерно-консультаційні послуги набувають поширення в Україні. На сьогодні вони залучаються насамперед у проектах, що реалізуються за рахунок міжнародних фінансових організацій, оскільки часто участь кваліфікованого інженера-консультанта у проекті є вимогою світових та європейських банків. Незалежний контроль якості робіт силами інженера-консультанта запроваджується у дорожньому будівництві. Особливо затребуваною така послуга може стати для органів місцевого самоврядування, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а тим більше – при спорудженні масштабних об’єктів будівництва.

Зміни, крізь які проходить наша держава на шляху до світових стандартів, вимагають розвитку інженерно-консультаційних послуг, що дозволить спростити та пришвидшити будівельний процес, підвищити якість його результатів та захистити його учасників від економічних та юридичних ризиків.

Меморандум, який наш навчальний заклад уклав з (АІКУ),  яка є єдиним повноважним представником Міжнародної інженерної федерації FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів) в Україні і представляє українські компанії, що діють як незалежні проектувальники і консультанти в області всіх видів споруд і екології на науковій основі і знаннях в області технологій, є свідченням високої довіри ТА визнання провідної ролі ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ, ЙОГО відповідНОСТІ високим стандартам Міжнародної інженерної федерації FIDIC

Довідково: Діяльність Асоціації Інженерів-Консультантів України спрямована на підвищення ефективності інвестиційних проектів, на безпеку об'єктів будівництва, на підвищення престижу професії інженера, на створення рівних умов для роботи на українському ринку для вітчизняних і зарубіжних інженерних консалтингових компаній, а також на підготовку українських інженерних консалтингових компаній для роботи на зарубіжних ринках ; на створення індустрії інженерного консультування в Україні і інтеграцію в глобальну індустрію інженерного консультування.

В Інформаційному бюлетені Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №3/2019 опублікована Зміна № 2  до ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», якою унормовано можливість проектувати перехоплюючі автостоянки у великих містах України для розвантаження центру від надмірної кількості автомобілів. Норма вступає в дію з 1 липня 2019 року.

«Практика організації перехоплюючих автостоянок дуже розповсюджена у Європі та інших країнах світу. По-перше, це значно полегшує транспортний рух у великих містах, по-друге, розвантажує центральні райони від надмірної кількості автомобілів, зменшуючи проблеми з парковками та заторами на дорогах. Як це працює? Власник авто перед заїздом до центру міста може залишити своє авто на такій парковці і пересісти на громадський транспорт, щоб зручно дістатися до необхідного місця призначення. Створення таких перехоплюючих парковок в Україні унормовано у нових змінах у ДБН щодо автостоянок і з 1 липня вони вступають в дію», – поінформував заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Створення перехоплюючих парковок на в’їзді в центральні райони великих міст сприятиме  зменшенню заторів на дорогах, вирішенню проблем з нестачею парковок, підвищенню екологічного стану міст, налагодженню транспортного руху в центральних районах міст, - розповідає доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій Дмитро Прусов. - Нові зміни у ДБН щодо автостоянок будуть враховані в оновлених програмах підготовки фахівців з промислового і цивільного будівництва (ПЦБ). Наш Інститут крокує у ногу з найсучаснішими будівельними інноваціями, тому рівень підготовки фахівців на кафедрі відповідає усім стандартам профільної освіти».

Згідно зі змінами до ДБН, перехоплюючі автостоянки мають розміщуватися поблизу залізничних станцій, авіаційних терміналів, станцій метрополітену, зупинок маршрутного таксі та іншого громадського транспорту, розташованого на під’їзді до центральної частини міста. Мінімальна відстань до вказаних об’єктів – 150 м.

До 50% машиномісць на перехоплюючих автостоянках мають передбачатися для довготривалого зберігання авто (протягом дня), до 25% машиномісць –  для короткочасного зберігання (на декілька годин).

st 1 1

ІІНО КНУБА готуватиме сертифікованих інженерів-консультантів. Меморандум про це укладено з Асоціацією інженерів-консультантів України (АІКУ),  яка є єдиним повноважним представником Міжнародної інженерної федерації FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів) в Україні і представляє українські компанії, що діють як незалежні проектувальники і консультанти в області всіх видів споруд і екології на науковій основі і знаннях в області технологій.

12 квітня представники адміністрації ІІНО КНУБА, єдиного навчального закладу, якому надано право підготовки сертифікованих інженерів-консультантів, - заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків, дистанційної освіти, професор Олеся Линовицька, доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри економіки та менеджменту  Iннола Новикова, доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій Дмитро Прусов, взяли участь у робочій зустрічі з питання підготовки фахівців зазначеного профілю, яка відбулась за участю АІКУ.

Хто такі інженери-консультанти?

Інтеграція будівельного ринку України у європейський простір технічного регулювання потребує нових підходів до розвитку консультаційних та інжинірингових послуг у будівництві. Тому вже сьогодні при реалізації проектів, які фінансуються за кошти міжнародних фінансових організацій, визначаються спеціальні вимоги до персоналу, у тому числі щодо наявності в інжинірингових компаніях інженерів-консультантів. З подібними проблемами стикаються також організації, що прагнуть отримати можливість виходу на європейський ринок праці відповідно до міжнародних принципів і правил ведення бізнесу.

Дана область є новою для законодавства і будівельного ринку України: професія «інженер-консультант» була введена в Довідник професій (Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи») у серпні 2017 року (Наказ № 192 від 08.08.17 (PDF)*), а її кваліфікаційні характеристики (перелік послуг, які може надавати інженер-консультант) – визначені Наказом № 350 від 29.12.17 (PDF)*.

Актуальні відомості про інженерно-консультаційні послуги необхідні всім учасникам будівельного процесу, а особливо – замовникам будівництва та інженерам-консультантам, які розпочинають свою діяльність в Україні.

Саме тому затребуваність кваліфікованих інженерів-консультантів з відповідними сертифікатами сьогодні дуже висока.

Підставою для проведення спеціальної підготовки та сертифікації фахівців за професією інженер-консультант є НАКАЗ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2017 №192 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи”. Зміна №11, підрозділ “Професіонали» розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» доповнено позицією «інженер-консультант (будівництво)”.

Відповідно до цього наказу встановлено чотири категорії інженера-консультанта:інженер-консультант (будівництво);  інженер-консультант (будівництво) ІІ категорії; інженер-консультант (будівництво) І категорії; провідний інженер-консультант (будівництво).

Угода з АІКУ про підготовку цих фахівців саме в ІІНО КНУБА є свідченням високої довіри до нашого навчального закладу, визнання його провідної ролі, як сучасного закладу вищої освіти України будівельного профілю, який відповідає високим стандартам Міжнародної інженерної федерації FIDIC.

S02 5193

S02 5219

S02 5254

S02 5284

S02 5286

S02 5299

З 14 травня в ІІНО КНУБА розпочинаються курси підвищення кваліфікації «Кошторис у будівництві». Курс призначений для підготовки фахівців-кошторисників, на базі користувачів ПК, з використанням професійних методичних матеріалів і з урахуванням державної законодавчої бази.

Кошторисник в будівництві – це спеціаліст, котрий займається визначенням загальної вартості будівництва. В категорію працівників даної сфери входять такі спеціалісти, як інженери та економісти-кошторисники. Професійний кошторисник поєднує в собі такі якості, котрі притаманні будівельникам та бухгалтерам. Такий спеціаліст має постійно допомагати будівельникам мінімізувати витрати на будівництво, при цьому, уникаючи багатьох проблем, котрі виникають в процесі роботи. Складання кошторисів на будівництво – один з важливіших етапів, адже в будь – якому проекті є кошторисна частина.  

Наші курси кошторисників дозволять Вам отримати тверді знання у всіх ключових темах кошторисної справи.

Слухачам відкриються особливості програми АВК, знаючи та використовуючи котрі, можна примножити кошторисні справи компанії. На заняттях вивчення ціноутворення тісно переплітається з нюансами законності; будуть описані особливості українського законодавства, нормативна база в даній  галузі.

Учні отримають велику кількість методичних матеріалів, завдяки котрим вони можуть самостійно вивчити та відчути ціноутворення в практичному плані, дати усвідомлену оцінку тим чи іншим етапам реального процесу будівництва.

Кошторисник – це фахівець, який завжди буде затребуваний в будівельній сфері. Але, щоб побудувати свою кар'єру, важливо постійно підвищувати кваліфікацію.  Курс підвищення кваліфікації фахівців-кошторисників, який ми пропонуємо, включає вивчення наступних позицій:

• Загальні поняття. Будівництво. Нормативна база.
• Кошторисне нормування і принципи ціноутворення у будівництві.
• Правила складання кошторисної документації.
• Виконання кошторисної документації за індивідуальним завданням.

Заняття проводяться з використанням програмного комплексу АВК. Пропонуємо гнучкий графік навчання та індивідуальний підхід. Контакти дивіться на сайті https://iino.knuba.edu.ua/…/kursy-pidvyshchennia-kvalifikat…

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, як провідна установа з підготовки фахівців будівельної галузі, проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації та навчальні курси за різними напрямками навчання, по закінченню яких слухачі одержують Сертифікат або Свідоцтво встановленого зразка.

Завдяки ефективній роботі відділу підвищення кваліфікації ІІНО КНУБА успішно пройшов відбір серед навчальних закладів України для організації підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2019 рік. І вже з 16 квітня перша група слухачів за направленням Державної Служби зайнятості розпочала навчання за напрямком «Створення та підтримка WEB-сайтів».

Наразі це дуже перспективний напрямок діяльності, адже наявність власного сайту підприємства, організації, навчального закладу тощо стає актуальним питанням сьогодення. Сайт може бути корисним при організації навчання, спілкування, бізнесу, і спеціалісти, які володіють навичками розробки та підтримки WEB-сайтів є затребуваними на ринку праці. 

ІІНО КНУБА має всі можливості для якісного навчання слухачів у відповідності до найвищих освітніх стандартів – високопрофесійний викладацький склад, необхідна матеріальна база, сучасне комп’ютерне обладнання. Графік занять та іспитів максимально адаптований до потреб учасників навчального процесу.

sait

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА