Нормативно - правові документи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ"

Положення про ВСП ІІНО КНУБА

Витяг з Єдиного держреєстру

Концепція розвитку Інституту інноваційної освіти на 2018-2022 роки

Положення про оцінювання рейтингу кафедр

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації та тематичних курсах у відокремленому структурному підрозділі "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури"

Положення про атестацiю студентiв 

Положення про організацію навчального процесу

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ"

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА