Кафедра економіки, менеджменту та управління територіями

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск БАКАЛАВРІВ:

Галузь знань «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»
051 «Економіка» ОП «Економіка». 
Галузь знань «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
073 «Менеджмент»  ОП «Менеджмент».
193 «Геодезія та землеустрій»  ОП «Геодезія та землеустрій»

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск МАГІСТРІВ:

Галузь знань «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»
051 «Економіка»  ОП «Економіка». 
Галузь знань «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент».
Галузь знань «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО» 
192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Міське будівництво та господарство (фахове спрямування: Організація та економіка будівництва)».
193 «Геодезія та землеустрій» ОП «Землеустрій та кадастр; Інженерна  геодезія».


Сфера професійної діяльності випускників:

Спеціальність 073 «Менеджмент»

керівник підприємства на різних рівнях управління, заступник керівника; 

викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;

фахівець із управління персоналом і трудовими відносинами; 

менеджер із питань комерційної діяльності та управління ресурсами.


Спеціальність 051 «Економіка»

науковий співробітник у науково-дослідних організаціях та лабораторіях;

викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;

керівник підприємства (підрозділу), комерційний директор, заступник директора з економічних питань;

економіст, начальник фінансово-економічної служби;

керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів підприємства.

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Міське будівництво та господарство (фахове спрямування: Організація та економіка будівництва)»

керівник будівельних установ

керівник в галузі будівництва

економіст, керівник економічних підрозділів будівельної сфери

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск БАКАЛАВРІВ:
193 «Геодезія та землеустрій»

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск МАГІСТРІВ:
193 «Геодезія та землеустрій» за двома освітньо-професійними програмами: «Землеустрій і кадастр» (кваліфікація – інженер-дослідник з землеустрою і кадастру) та «Інженерна геодезія» (кваліфікація – інженер-дослідник з інженерної геодезії).

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

 • фіксація географічних координат;
 • складання спеціальних топографічних карт і планів;
 • зйомка місцевості;
 • обробка результатів зйомки, здійснення відповідних обчислень, на підставі яких складання карт;
 • підготовка графічних матеріалів для оформлення відведення майданчиків під будівництво;
 • геодезичні роботи по винесенню на місцевість об’єктів, що будуються;
 • участь у здачі в експлуатацію завершених об’єктів будівництва та контроль за проведенням будівельних робіт;
 • обчислення просторових геодезичних координат;
 • обробка геодезичних вимірювань за допомогою математичних методів;
 • створення геодезично-картографічної інформації;
 • ряд інших напрямків робіт землевпорядного та геодезичного спрямування.

Працевлаштування можливе на підприємствах, в установах та організаціях геодезичного та землевпорядного профілю будь-яких організаційно-правових форм (державні, комунальні, приватні, колективної власності, господарські товариства тощо), в територіальних органах земельних ресурсів, науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти, фірми, що займаються інженерно-геодезичними, землевпоряджувальними роботами і великомасштабним картографуванням окремих промислових об'єктів тощо. Фахівці мають можливість отримати диплом бакалавра з геодезії та землеустрою за умови успішного складання кваліфікаційного екзамену Державній кваліфікаційній комісії.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Землеустрій і кадастр» (кваліфікація – інженер-дослідник з землеустрою і кадастру)

 • проведення робіт з приватизації земель, видача документів, що посвідчують право на земельні ділянки;
 • ведення державного земельного кадастру і моніторингу земель;
 • реєстрація об’єктів нерухомості, прав на об’єкти нерухомості та їх облік;
 • планування розвитку населених пунктів, земельно-кадастрова інвентаризація та зонування їх території;
 • пошукова, проектна, консультативна, організаційна діяльність з проектно-вишукувальних робіт для цілей землеустрою та кадастру;
 • здійснення управління та державного контролю за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів;
 • організація, контроль і виконання робіт з землеустрою, а також топографо-геодезичних, ґрунтових, агрохімічних і геоботанічних вишукувань та обстежень;
 • здійснення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок та об’єктів нерухомості;
 • правове регулювання земельних відносин.

Працевлаштування можливе у:

 • відділах та управліннях Держгеокадастру;
 • центрах державного земельного кадастру;
 • землевпорядниками сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад, фермерських господарств та агрофірм;
 • агентствах з оцінки землі та нерухомості;
 • філіях науково-дослідних інститутів землеустрою;
 • відділах архітектури та містобудування;
 • приватних підприємствах, що виконують землевпорядні та геодезичні роботи;
 • ряд інших напрямків робіт землевпорядного спрямування.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Інженерна геодезія» (кваліфікація – інженер-дослідник з інженерної геодезії)

 • геодезичний контроль за ходом будівництва, дотриманням проектних розмірів об’єкту, норм і правил будівництва;
 • загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи з демаркації та делімітації державного кордону;
 • облік і реєстрація топографо-геодезичних і картографічних робіт;
 • функціонування та розвиток Державної геодезичної мережі України;
 • розробка пропозицій по веденню Державної системи координат, висот і гравіметричних вимірювань, використанню національних геоінформаційних ресурсів;
 • надання експертних висновків по найменуванню та перейменуванню географічних об’єктів, визначенню меж географічних місць;
 • ряд інших напрямків робіт геодезичного спрямування.

Працевлаштування можливе у:

 • відділах Держгеокадастру;
 • центрах державного земельного кадастру;
 • підприємствах гірничодобувної промисловості;
 • компаніях мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів;
 • агентствах з оцінки землі та нерухомості;
 • філіях науково-дослідних інститутів геодезії та землеустрою;
 • відділах архітектури та містобудування;
 • будівельних організаціях;
 • приватних підприємствах, що виконують землевпорядні та геодезичні роботи.
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА