Кафедра економіки, менеджменту та управління територіями

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск БАКАЛАВРІВ:

051 «Економіка»

073 «Менеджмент»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

281 «Публічне управління та адміністрування»


Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск МАГІСТРІВ:

073 «Менеджмент»

051 «Економіка»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

192 Будівництво та цивільна інженерія ОП Організація та економіка будівництва


Сфера професійної діяльності випускників:

Спеціальність 073 «Менеджмент»

керівник підприємства на різних рівнях управління, заступник керівника; 

викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;

фахівець із управління персоналом і трудовими відносинами; 

менеджер із питань комерційної діяльності та управління ресурсами.


Спеціальність 051 «Економіка»

науковий співробітник у науково-дослідних організаціях та лабораторіях;

викладач та науковий співробітник вищих навчальних закладів;

керівник підприємства (підрозділу), комерційний директор, заступник директора з економічних питань;

економіст, начальник фінансово-економічної служби;

керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів підприємства.


Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

посади пов’язані з підприємництвом;

посади пов’язані з торгівлею;

посади пов’язані з біржовою діяльністю.


Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

посади, пов’язані з публічним управлінням

посади, пов’язані з наданням адміністративних послуг

посади, пов’язані з державною сферою


Спеціальність 192 «Організація та економіка будівництва»

керівник будівельних установ

керівник в галузі будівництва

економіст, керівник економічних підрозділів будівельної сфери

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск БАКАЛАВРІВ:
193 «Геодезія та землеустрій»

Спецiальності за якими кафедра здійснює підготовку та випуск МАГІСТРІВ:
193 «Геодезія та землеустрій» за двома освітньо-професійними програмами: «Землеустрій і кадастр» (кваліфікація – інженер-дослідник з землеустрою і кадастру) та «Інженерна геодезія» (кваліфікація – інженер-дослідник з інженерної геодезії).

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

 • фіксація географічних координат;
 • складання спеціальних топографічних карт і планів;
 • зйомка місцевості;
 • обробка результатів зйомки, здійснення відповідних обчислень, на підставі яких складання карт;
 • підготовка графічних матеріалів для оформлення відведення майданчиків під будівництво;
 • геодезичні роботи по винесенню на місцевість об’єктів, що будуються;
 • участь у здачі в експлуатацію завершених об’єктів будівництва та контроль за проведенням будівельних робіт;
 • обчислення просторових геодезичних координат;
 • обробка геодезичних вимірювань за допомогою математичних методів;
 • створення геодезично-картографічної інформації;
 • ряд інших напрямків робіт землевпорядного та геодезичного спрямування.

Працевлаштування можливе на підприємствах, в установах та організаціях геодезичного та землевпорядного профілю будь-яких організаційно-правових форм (державні, комунальні, приватні, колективної власності, господарські товариства тощо), в територіальних органах земельних ресурсів, науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти, фірми, що займаються інженерно-геодезичними, землевпоряджувальними роботами і великомасштабним картографуванням окремих промислових об'єктів тощо. Фахівці мають можливість отримати диплом бакалавра з геодезії та землеустрою за умови успішного складання кваліфікаційного екзамену Державній кваліфікаційній комісії.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Землеустрій і кадастр» (кваліфікація – інженер-дослідник з землеустрою і кадастру)

 • проведення робіт з приватизації земель, видача документів, що посвідчують право на земельні ділянки;
 • ведення державного земельного кадастру і моніторингу земель;
 • реєстрація об’єктів нерухомості, прав на об’єкти нерухомості та їх облік;
 • планування розвитку населених пунктів, земельно-кадастрова інвентаризація та зонування їх території;
 • пошукова, проектна, консультативна, організаційна діяльність з проектно-вишукувальних робіт для цілей землеустрою та кадастру;
 • здійснення управління та державного контролю за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів;
 • організація, контроль і виконання робіт з землеустрою, а також топографо-геодезичних, ґрунтових, агрохімічних і геоботанічних вишукувань та обстежень;
 • здійснення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок та об’єктів нерухомості;
 • правове регулювання земельних відносин.

Працевлаштування можливе у:

 • відділах та управліннях Держгеокадастру;
 • центрах державного земельного кадастру;
 • землевпорядниками сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад, фермерських господарств та агрофірм;
 • агентствах з оцінки землі та нерухомості;
 • філіях науково-дослідних інститутів землеустрою;
 • відділах архітектури та містобудування;
 • приватних підприємствах, що виконують землевпорядні та геодезичні роботи;
 • ряд інших напрямків робіт землевпорядного спрямування.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», ОПП «Інженерна геодезія» (кваліфікація – інженер-дослідник з інженерної геодезії)

 • геодезичний контроль за ходом будівництва, дотриманням проектних розмірів об’єкту, норм і правил будівництва;
 • загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи з демаркації та делімітації державного кордону;
 • облік і реєстрація топографо-геодезичних і картографічних робіт;
 • функціонування та розвиток Державної геодезичної мережі України;
 • розробка пропозицій по веденню Державної системи координат, висот і гравіметричних вимірювань, використанню національних геоінформаційних ресурсів;
 • надання експертних висновків по найменуванню та перейменуванню географічних об’єктів, визначенню меж географічних місць;
 • ряд інших напрямків робіт геодезичного спрямування.

Працевлаштування можливе у:

 • відділах Держгеокадастру;
 • центрах державного земельного кадастру;
 • підприємствах гірничодобувної промисловості;
 • компаніях мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів;
 • агентствах з оцінки землі та нерухомості;
 • філіях науково-дослідних інститутів геодезії та землеустрою;
 • відділах архітектури та містобудування;
 • будівельних організаціях;
 • приватних підприємствах, що виконують землевпорядні та геодезичні роботи.
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА